PL EN RU
Pogorzelisko i zarzewie. Ideowe i symboliczne ramy zmiany politycznej w dyskursie o faszyzmie
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Badania Aktywności Politycznej i Społecznej w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem analizy są sposoby przedstawiania zmian społecznych i politycznych, których autorzy odwołują się do przykładów z przeszłości, z pierwszej połowy XX wieku. Wielokrotnie wykorzystywany motyw idei, które nie gasną, przeciwnie odżywają w określonego typu warunkach, pojawia się w dyskursie o faszyzmie. Wznawiane lub przygotowywane dla współczesnego czytelnika publikacje odnoszą się do przekonań, ruchów i wydarzeń poprzedzających II wojnę światową, zawierają także propozycję ramy, struktury poznawczej, pozwalającej diagnozować aktualny stan rzeczy. Ilustracją są narracje wykazujące koincydencje czyli jednoczesne wystąpienie kilku czynników oraz paralele (analogie), służące wykazaniu podobieństwa sytuacji współczesnych i historycznych. Proponowane ramy pozwalają rozumieć możliwe konsekwencje kryzysu ekonomicznego, strukturalnych nierówności, zmiany systemu komunikowania i ekspresyjnego przywództwa. Jednocześnie hamują kreowanie nowych pojęć właściwiej określających realia społeczne i polityczne w XXI wieku.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (44)
1.
Albright M., Faszyzm. Ostrzeżenie, Warszawa 2018.
 
2.
Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, Warszawa 2012.
 
3.
Beylin P., Ideał i praktyka, Warszawa 1966.
 
4.
Bialasiewicz L., Stallone S., Focalizing new-Fascism: Right politics and integralisms in contemporary Italy, «Environment and Planning C: Politics and Space» 2020, nr 38(3) https://doi.org/10.1177/239965....
 
5.
Bielińska K. (red.), Myśl krytyczna wobec ruchów nacjonalistycznych i skrajnie prawicowych, Warszawa 2021.
 
6.
Burrin P., Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm, Kraków 2013.
 
7.
Capano G., Understanding Policy Change as an Epistemological and Theoretical Problem, «Journal of Comparative Policy Analysis» 2009, vol. 11, no. 1, DOI: 10.1080/13876980802648284.
 
8.
Castells M., Władza komunikacji, Warszawa 2013.
 
9.
Entman R.M., Framing, Towards Clarification of a Fractured Paradigm, «Journal of Communication» 1993, nr 43 (4).
 
10.
Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 1977.
 
11.
Fuchs Ch., Fascism 2.0: Twitter Users’ Social Media Memories of Hitler on his 127th Birthday, «Fascism» 2017, nr 6.
 
12.
Hobsbawm E., O nacjonalizmie, Warszawa 2022.
 
13.
Horesh T., The Fascism this Time: and the Global Future of Democracy, Cosmopolis Press, 2020.
 
14.
Howlett M., Cashore B., The Dependent Variable Problem in the Study of Policy Change: Understanding Policy Change as a Methodological Problem, «Journal of Comparative Policy Analysis» 2009, vol. 11, no. 1.
 
15.
Judt T., Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008.
 
16.
Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012.
 
17.
Kelles-Krauz K., Pisma wybrane, t. I, Warszawa 1961.
 
18.
Koselleck R., Warstwy czasu: studia z metahistorii, Warszawa 2012.
 
19.
Kroński T., Faszyzm a tradycja europejska, Warszawa 2014.
 
20.
Lakoff G., Nie myśl o słoniu. Jak język kształtuje politykę, Warszawa 2011.
 
21.
Lawtoo N., (New) Fascism: Contagion, Community, Myth, Michigan State University Press, 2019.
 
22.
Łoś-Nowak T., Zmiana jako przedmiot badań w nauce o stosunkach miedzynarodowych, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2010, nr 11.
 
23.
Marks K., 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte, wstęp M. Beylin, Warszawa 2011.
 
24.
Nylén E.-J., Jokinen A., Combinatorial perspective on ideas, concepts, and policy change, «Environmental Politics» 2022, DOI: 10.1080/09644016.2022.2075154.
 
25.
Pałasz K., Przejście praw autorskich do domeny publicznej. Studium przypadku „Mein Kampf” autorstwa Adolfa Hitlera, Kraków 2018.
 
26.
Paxton R.O., Anatomia faszyzmu, Poznań 2005.
 
27.
Piekot T., Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii, Warszawa 2016.
 
28.
Renton D., Fascism: History and Theory, Londyn 2020.
 
29.
Riemen R., Walczyć z tą epoką. O faszyzmie i humanizmie, Kraków 2020.
 
30.
Riemen R., Wieczny powrót faszyzmu, Kraków 2014.
 
31.
Rothert A., Odporność i szok. Polityka r/ewolucji, Warszawa 2017.
 
32.
Shore M., Nowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2012.
 
33.
Skinner Q., Meaning and Understanding in the History of Ideas, «History and Theory» 1969, vol. 8, nr 1.
 
34.
Snyder T., O tyrani. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, Kraków 2017.
 
35.
Stanley J., Jak działa faszyzm. My kontra oni, Warszawa 2021.
 
36.
Szczegóła L., Polityka jako instytucjonalizacja idei, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Warszawa 2001.
 
37.
Ścigaj P., Zombie jako wyzwanie dla refleksji teoriopolitycznej i dydaktyki nauk politycznych, «Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica» 2020, nr 25.
 
38.
Taleb N.N., Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Warszawa 2017.
 
39.
Tismăneanu V., Diabeł w historii. Komunizm, faszyzm i inne lekcje wieku dwudziestego, Warszawa 2018.
 
40.
Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996.
 
41.
Traverso E., Nowe oblicza faszyzmu. Rozmowy z Régisem Meyranem, Warszawa 2020.
 
42.
Vitkine A., „Mein Kampf”: biografia książki, Warszawa 2013.
 
43.
Wordliczek Ł., Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej na przykładzie USA po II wojnie światowej, Kraków 2013.
 
44.
Zittoun P., Understanding Policy Change as a Discursive Problem, «Journal of Comparative Policy Analysis» 2009, Vol. 11, No. 1, DOI: 10.1080/13876980802648235.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top