PL EN RU
Postawy wobec instytucji państwa wśród Duszpasterstwa Ludzi Pracy w analizach Służby Bezpieczeństwa PRL
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Bezpieczeństwa, Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data publikacji: 28-10-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;61
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W prezentowanym artykule podjęto się charakterystyki Duszpasterstwa Ludzi Pracy w ocenach SB. Wykonano analizę dokumentów Służby Bezpieczeństwa oraz prac dyplomowych funkcjonariuszy SB, którzy koncentrowali się na Duszpasterstwie Ludzi Pracy, a szczególnie na zagrożeniu dla państwa i reżimu komunistycznego, ze strony DLP. W tym studium postawiono dwie hipotezy. Hipotezą było przypuszczenie, że funkcjonariusze SB postrzegali aktywistów DLP i tę organizację jako istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i przypisywali temu środowisku postawy statofobiczne. Hipotezą pomocniczą było przypuszczenie, że środowisko DLP było schronieniem dla byłych działaczy NSZZ „Solidarność” i kontynuowało kierunki działalności związku, w ograniczonym zakresie, po jego delegalizacji pod sztandarami DLP.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (10)
1.
Boryszewski P., Duszpasterstwa Ludzi Pracy w latach 1973–1990, Warszawa 1995.
 
2.
Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2006.
 
3.
Łatka R., Episkopat Polski wobec stosunków państwo-kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989, Warszawa 2019.
 
4.
Łatka R., Komuniści i Kościół w Polsce „ludowej” w perspektywie centralnej i krakowskiej, Radzymin–Warszawa 2016.
 
5.
Kąkol K., Kościół w PRL. Elementy rewolucji doktryny, Warszawa 1985.
 
6.
Kowal P., Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986 –1989,Warszawa 2015.
 
7.
Wałdoch M., Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Chojnicach: geneza, idee, struktura, ludzie i działalność polityczna (1982–1989), «Zeszyty Chojnickie» 2017, nr 33.
 
8.
Wałdoch M., Statofobia jako przyczyna cofania się fali demokratyzacji, «Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość» 2018, t. XV.
 
9.
Wrona E., Biuletyn teologii laikatu, «Collectanea Theologica» 1971, 41/3.
 
10.
Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top