PL EN RU
Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy
 
Więcej
Ukryj
1
profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polityka to syndrom zjawisk ekonomicznych, kulturowych, ideologicznych, nie zaś dziedzina odrębna, mechanicznie oddzielona. Zjawisko polityczne to albo takie, które ma stricte polityczny charakter i polityczną genezę, albo polityczny kontekst (uwarunkowania, uwikłania, skutki) – wtedy jest ono polityczne sensu largo, parapolityczne). Upolitycznienie to nadawanie czemuś lub zyskiwanie przez coś politycznego znaczenia. Może to być tendencja lub proces społeczny, umyślny zabieg (działanie praktyczne) określonego podmiotu albo polityczna interpretacja.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top