PL EN RU
Indywidualizm – kolektywizm a ideologie polityczne
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojęcia indywidualizm i kolektywizm obecne są w wielu obszarach myśli społecznej i politycznej. Indywidualizm i kolektywizm bazują na odmiennych wartościach ideowych, które determinują relacje miedzy jednostką a systemem politycznym. W indywidualizmie jednostkę uważa się za podstawową kategorię bytu, niezależną całość. Każda inna całość większa niż ona jest jedynie zbiorem jednostek. Kolektywizm jednostkę uznaje za część większej społecznej całości, która determinuje jej znaczenie. Antynomia indywidualizmu i kolektywizmu znajduje zakorzenienie w dwóch różnych ideologiach politycznych – liberalizmie i socjalizmie. Komunitaryzm stara się zniwelować antynomię indywidualizmu i kolektywizmu.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top