PL EN RU
Pakistan – nierównowaga kontroli między establishmentem militarno-wywiadowczym a cywilnym i fasadowa demokratyzacja
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Civitas
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po dwóch demokratycznych przejęciach władzy w 2013 i 2018 r. Pakistan pozostaje reżimem hybrydowym. Establishment militarno-wywiadowczy wciąż kontroluje kluczowe polityki w państwie. Przyczynami tej nierównowagi kontroli są (i) brak silnej klasy politycznej, (ii) nieoficjalny sojusz establishmentu militarno-wywiadowczego z organizacjami ocharakterze religijnym, (iii) zagrożenia zewnętrzne, które z jednej strony wynikająz niezależnych od Islamabadu uwarunkowań geopolitycznych, a z drugiej są eskalowaneprzez establishment militarno-wywiadowczy, ponieważ legitymizują jego dominującą pozycję.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (18)
1.
K. Adeney, How to Understand Pakistan’s Hybrid Regime: The Importance of a Multidimensional Continuum, «Democratization» 2017, nr 24 (1).
 
2.
F. Grare, India and Pakistan. Improbable War, Impossible Peace, [w:] Ch. Jaffrelot (red.), Paki- stan at the Crossroads. Domestic Dynamics and External Pressures, Random House India, Gurgaon, 2016.
 
3.
H. Haqqani, Pakistan. Between Mosque and Military, Vanguard Books, Lahore 2005.
 
4.
Ch. Jaffrelot, India and Pakistan: Interpreting the Divergence of Two Political Trajectories, «Cam- bridge Review of International Affairs» 2002, nr 2.
 
5.
Ch. Jaffrelot, A History of Pakistan and its Origins, Anthem Press London, New York, 2004.
 
6.
M.I. Khan, Why was Pakistan General Giving Money to Protesters? BBC News, 29.11.2017, http://www.bbc.com/news/world-... (3.02.2020).
 
7.
P. Kłodkowski, Rządy Boga czy system demokracji – ideologiczny spór o kształt Republiki Islam- skiej Pakistanu w XX i w XXI wieku, «Studia Politologiczne» 2019, vol. 53.
 
8.
A. Kuszewska, Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania, PWN, Warszawa 2015.
 
9.
A. Kuszewska, A. Nitza-Makowska, Selected Aspects of Pakistan’s Post–2013 Foreign Policy,.
 
10.
«IAAPS [Indian Association of Asian and Pacific Studies] Perspective» 2017, vol. 2.
 
11.
A. Nitza-Makowska, Różnice demokracji: Indie i Pakistan, Collegium Civitas, Warszawa 2019.
 
12.
P. Oldenburg, India, Pakistan and Democracy. Solving the Puzzle of Divergent Paths, Routledge, New York 2010.
 
13.
I.A. Rehman, How Zia Redefined Pakistan, «Dawn», https://www.dawn.com/news/1342... (3.02.2020).
 
14.
A. Sattar, Pakistan’s Foreign Policy 1947–2005. A Concise History, Oxford University Press, Oxford 2007.
 
15.
A. Shah, Pakistan: Voting Under Military Tutelage, «Journal of Democracy» 2019, nr 1.
 
16.
A. Small, The China-Pakistan Axis: Asia’s New Geopolitics, C Hurst & Co Publishers Ltd, London 2015.
 
17.
M. Tudor, The Promise of Power. The Origins of Democracy in India and Autocracy in Pakistan, Cambridge University Press, Cambridge 2013.
 
18.
S. Wolf, The China-Pakistan Economic Corridor of the Belt and Road Initiative: Concept, Context and Assessment, Springer, 2019.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top