PL EN RU
Oblicza polityki
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 28-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prezentowany tom „Studiów Politologicznych” zawiera studia i analizy obrazujące polimorficzny charakter polityki, jej potencjalną i realną wszechobecność w uniwersalnej przestrzeni publicznej oraz występowanie i funkcjonowanie w wielorakich przejawach. Nie sposób explicite wskazać, gdzie się polityka zaczyna i gdzie się kończy. Zakres polityki stanowi wciąż przedmiot dyskusji. Chociaż zwykle przyjmuje się, że polityka określa główne idee i ogólne cele działania oraz wskazuje zamierzenia i pożądany kierunek zmian, to brak działania i kontynuacja status quo też jest polityką.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top