PL EN RU
O negliżowaniu władzy demoliberalnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
pracownik Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje wątek negliżowania władzy politycznej w systemie demokracji liberalnej. Negliżowanie to odzieranie z czci, a także pozbawianie uwagi, godności, powagi, autorytetu. We współczesnej demokracji liberalnej jedną z najważniejszych praktyk społecznych jest kult transparentności władzy, który nie tylko rozwiewa nimb władzy, ale także instytucje władcze draperii niezbędnych w procesie rządzenia.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (10)
1.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2012.
 
2.
Hecquard M., Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, Paris 2007.
 
3.
Hentsch T., Raconter et mourir. Aux sources narrative de l’imaginaire occidental, Montréal 2005.
 
4.
Houellebecq M., La Carte et le territoire, Paris 2010.
 
5.
Jaspers K., Die geistige Situation der Zeit, Berlin 1932.
 
6.
Finkielkraut A., Philosophie et modernité, Paris 2009.
 
7.
Foessel M., La Privation de l’intime. Mises en scènes politiques des sentiments, Paris 2008.
 
8.
Prooijen J.-W. van, Lange P.A.M. van (red.), Power, politics, and paranoia: why people are suspicious of their leaders, Cambridge 2014.
 
9.
Rousseau J.J., Umowa Społeczna, Warszawa 1966.
 
10.
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Londyn 1961–1967.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top