PL EN RU
Deliberacja jako zasada legitymizacji zaangażowania organizacji gospodarczych w sferze publicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest uzupełnienie koncepcji dyskursu deliberacyjnego jako przesłanki legitymizacji zaangażowania biznesu w sferze publicznej. W artykule zaproponowane zostały dwa rozwiązania łagodzące słabości idei deliberacji: koncepcja hipernorm, nawiązującą do teoria społecznych kontraktów T.W. Donaldsona i T. Dunfee’ego oraz zasada zróżnicowania uprawnień interesariuszy. Rezultatem badawczym jest próba odpowiedzi na pytanie dotyczące stosowalności zaproponowanej przez J. Habermasa koncepcji deliberacji, która jest wykorzystywana przez badaczy CSR.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (37)
1.
Bächtiger A., Parkinson J., Mapping and measuring deliberation, Oxford 2019.
 
2.
Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, «Business Horizons» July–August 1991.
 
3.
Crane A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D., The Corporate Social Responsibility Agenda, [w:] A. Crane i in. (red.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford–New York 2009.
 
4.
Donaldson T., Dunfee T.W., Toward a Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts Theory, «Academy of Management Review» 1994, vol. 19, nr 2.
 
5.
Donaldson T., Dunfee T.W., Ties that Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics, Boston 1999.
 
6.
Donaldson T., Dunfee T.W., Social contract approaches to business ethics: bridging the „isought” gap, [w:] R.E. Frederick (red.), A Companion to Business Ethics, London 2002.
 
7.
Fassin Y., The Stakeholder Model Refined, «Journal of Business Ethics» 2009, nr 84.
 
8.
Frederick W.C., The Moral Authority of Transnational Corporate Codes, «Journal of Business Ethics» 1991, nr 10(30).
 
9.
Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston 1984.
 
10.
Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Parmar B.R., de Colle S., Stakeholder theory. The state of the Art, Cambridge 2010.
 
11.
Freeman R.E., Liedtka J., Corporate Social Responsibility: A Critical Approach, «Business Horizons» 1991, nr 34(4).
 
12.
Freeman R.E., Velamuri R., A New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility, [w:] A. Kakabadse, M. Morsing (red.), Corporate Social Responsibility (CRS): Reconciling Aspirations with Application, Basingstoke 2006.
 
13.
Friedman M., The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, «New York Times Magazine» wrzesień 1970, nr 13.
 
14.
Frynas J.G., Stephens S., Political Corporate Social Responsibility: Reviewing Theories and Setting New Agendas, «International Journal of Management Reviews» 2015, vol. 17.
 
15.
Gilbert D.U., Rasche A., Schormair M.J.L., Singer A., The Challenges and Prospects of Deliberative Democracy for Corporate Sustainability and Responsibility, «Business Ethics Quarterly» 2023, vol. 33, nr 1.
 
16.
Haufler V., A Public Role for the Private Sector: Industry Self-Regulation in a Global Economy, Washington 2001.
 
17.
Kaler J., Morality and Strategy in Stakeholder Identification, «Journal of Business Ethics» 2002, nr 39(1–2).
 
18.
Kaptein M., Wempe J., The Balanced Company. A Theory of Corporate Integrity, New York 2002.
 
19.
Lawton T., McGuire S., Rajwani T., Corporate political activity: a literature review and research agenda, «International Journal of Management Reviews» 2013, nr 15.
 
20.
Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Warszawa 1999.
 
21.
Long B.S., Driscoll C., Codes of Ethics and the Pursuit of Organizational Legitimacy: Theoretical and Empirical Contributions, «Journal of Business Ethics» 2008, nr 77.
 
22.
Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts, «Academy of Management Review» 1997, vol. 22, nr 4.
 
23.
van Oosterhout J.H.P.P., Heugens M.A.R., Kaptein M., The Internal Morality of Contracting: Advancing the Contractualist Endeavor in Business Ethics, «Academy of Management Review» 2006, vol. 31, nr 3.
 
24.
Pfeffer J., Salancik G.R., The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, New York 2003.
 
25.
Post J.E., Preston L.E., Sachs S., Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford 2002.
 
26.
Rawls J., Teoria sprawiedliwości, przekład: M. Panufnik, J. Pasek i A. Romaniuk, Warszawa 2009.
 
27.
de los Reyes G., Scholz M., Assessing the Legitimacy of Corporate Political Activity: Uber and the Quest for Responsible Innovation, «Journal of Business Ethics», kwiecień 2023, nr 184(1).
 
28.
Sacconi L., A Social Contract Account for CSR as an Extended Model of Corporate Governance (I): Rational Bargaining and Justification, «Journal of Business Ethics» 2006, nr 68.
 
29.
Sacconi L., Codes of Ethics as Contractarian Constraints on the Abuse of Authority Within Hierarchies: A Perspective from the Theory of the Firm, «Journal of Business Ethics» 1999, nr 21.
 
30.
Scherer A.G., Theory Assessment and Agenda Setting in Political CSR: A Critical Theory Perspective, «International Journal of Management Reviews» 2018, nr 20.
 
31.
Scherer A.G., Palazzo G., Toward a Political Conception of Corporate Responsibility: Business and Society Seen from a Habermasian Perspective, «Academy of Management Review» 2007, vol. 32, nr 4.
 
32.
Scherer A.G., Palazzo G., Matten D., The Business Firm as a Political Actor: A New Theory of the Firm for a Globalized World, «Business & Society» 2014, nr 2.
 
33.
Simon H.R., Theories of decision-making in economics and behavioral science, «American Economic Review» 1959, nr 49.
 
34.
Suchman M.C., Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, «Academy of Management Review» 1995, vol. 20, nr 3.
 
35.
Sundaram A.K., Inkpen A.C., The Corporate Objective Revisited, «Organization Science» 2004, vol. 15, nr 3.
 
36.
Valente M., Crane A., Public Responsibility and Private Enterprise in Developing Countries, «California Management Review» wiosna 2010, vol. 52, nr 3.
 
37.
Williams O.E., The UN Global Compact: the Challenge and the Promise, «Business Ethics Quarterly» 2004, vol. 14, nr 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top