PL EN RU
Nauka i reformatorzy. Kilka uwag na temat przeprowadzonych w Polsce reform
 
Więcej
Ukryj
1
profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera krytyczną analizę koncepcji reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego wdrażanych w Polsce po 2010 r. Reformy te były przedstawiane jako część wielkiego planu mającego służyć wyrwaniu się polskiej nauki ze sfery peryferyjności. Nadające im kierunek koncepcje – jak przekonuje autor artykułu – wyrastały w istocie z doktrynerskiej, neoliberalnej formuły racjonalności nadającej rywalizacji i konkurencji charakter najbardziej pożądanego modelu działania, ujawniającego dobroczynną potęgę wolnorynkowych mechanizmów rozwoju i samoregulacji. Artykuł zwraca uwagę na to, iż koncepcja efektywności ukazująca badania naukowe jako proces wytwórstwa podważa w istocie kanony akademickiej tradycji odwołującej się do symboliki prawdy i wywołuje poważny konflikt wartości związany ze zderzeniem wzorca nauki rozumianej jako bezinteresowne dążenie do prawdy i neoliberalnych ideałów wzrostu i efektywności.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Adorno T., Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, Kraków 2009.
 
2.
Gray J., False Dawn. The Delusion of Global Capitalism, Granta Books 1998.
 
3.
Horkheimer M., Krytyka instrumentalnego rozumu, Warszawa 2007.
 
4.
Hunter J., Culture Wars. The Struggle to Define America, Basic Books 1991.
 
5.
Said E., Orientalizm, Poznań 2005.
 
6.
Stępień K., Nauka a biurokracja, «Pauza Akademicka» 2014, nr 265.
 
7.
Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Warszawa – Kraków 1994.
 
8.
Walicki A., Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Kraków 2013.
 
9.
Zakowicz I., Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta – kontynuacja czy zmiana?, «Ogrody Nauk i Sztuk» 2012, nr 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top