PL EN RU
Struktura wiedzy teoretycznej a przedmiot badania politologii
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Katedrze Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto głos w dyskusji na temat możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu badań politologicznych, wskazujący istotny aspekt spornej kwestii. Tym aspektem jest charakterystyka struktury wiedzy teoretycznej w ogóle, która sama w sobie jest złożona i wielopoziomowa, co wymusza pewien stopień „rozmycia” i niejednoznaczności przedmiotu badań dyscypliny. Tym samym stanowisko skrajnego monizmu teoretycznego jest nie do utrzymania, ignoruje ono bowiem samą istotę wiedzy teoretycznej i usiłuje narzucić kształt z nią niezgodny. W artykule analizie poddane zostały cztery poziomy wiedzy teoretycznej i badań do niej prowadzących: ogólna struktura dyscyplinarna nauki, struktura badań w dyscyplinie naukowej, struktura jądra dyscypliny oraz struktura poszczególnych elementów jądra dyscypliny. Na każdym z nich występuje pewien stopień niejednoznaczności przedmiotowej, zaś nałożenie ich na siebie potęguje ją na zasadzie synergii.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (31)
1.
Blok Z., Drogi poszukiwania tożsamości „nauki o polityce”, «Przegląd Politologiczny» 2013, Nr 4.
 
2.
Blok Z., O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.
 
3.
Chodubski A., O kształtowaniu się metody politologicznej, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, Kraków 2013.
 
4.
Easton D., An Approach to Analysis of Political Systems, «World Politics» 1957, vol. 9, no. 3.
 
5.
Ilciów A., Hładkiewicz W., Struktura metodologiczna nauki o polityce, «Athenaeum» 2011, Nr 31.
 
6.
Jabłoński A.W., Paradygmaty wyjaśniania w naukach społecznych, [w:] Ł. Młyńczyk, B. Nitschke (red.), Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, Toruń 2013.
 
7.
Jabłoński A.W., Pluralizm teoretyczny w nauce o polityce, [w:] Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii?, Warszawa 2011.
 
8.
Karwat M., Metodologiczne przewartościowania politologów, «Studia Nauk Politycznych» 2004, Nr 1.
 
9.
Karwat M., O statusie poznawczym i zaletach metafor, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, tom 2, Warszawa 2003.
 
10.
Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 17.
 
11.
Klementewicz T., Politologia jako wieloparadygmatyczna struktura wiedzy, «e-Politikon» 2013, nr 5.
 
12.
Klementewicz T., Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991.
 
13.
Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.
 
14.
Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001.
 
15.
Laska A., Nocoń J., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2010.
 
16.
Minker K., Problem polityczności jako metateoretyczne wyzwanie dla politologii, «Athenaeum» 2014, Nr 43.
 
17.
Munck G.L., The Past and Present of Comparative Politics, [w:] G.L. Munck, R. Snyder (eds.), Passion, Craft, and Method in Comparative Politics, Baltimore 2007.
 
18.
Nissani M., Ten Cheers for Interdisciplinarity: The Case for Interdisciplinary Knowledge and Research, «The Social Science Journal» 1997, vol. 34, no. 2.
 
19.
Pierzchalski F., Polityka jako rozmyty przedmiot badań, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, tom 4, Warszawa 2013.
 
20.
Ryszka F., O pojęciu polityki, Warszawa 1992.
 
21.
Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii. Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.
 
22.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005.
 
23.
Szczepański J., Dyscyplina nauk o polityce. Status teoretyczny i prawny, «Społeczeństwo i Polityka» 2013, nr 2.
 
24.
Szewczak W., Odkrywanie polityczności w politologii. Problemy, szanse, wyzwania, [w:] E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (red.), W poszukiwaniu polityczności, Poznań 2014.
 
25.
Szewczak W., Rosicki R., Czy możliwa jest teoria polityki?, referat wygłoszony na konferencji naukowej „Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii” (Zielona Góra, 10–11 maja 2011 r.).
 
26.
Szewczak W., Rosicki R., O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest ogólna teoria polityki?, «Studia Polityczne» 2012, vol. 29.
 
27.
Sztompka P., Analiza systemowa w naukach politycznych, [w:] K. Opałek (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975.
 
28.
Wesołowski W. (red.), Koncepcje polityki, Warszawa 2009.
 
29.
Woleński J., Spór o status metodologiczny nauki o polityce, [w:] K. Opałek (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975.
 
30.
Ziółkowski M., Sprawowanie władzy a przekonania ludzkie, [w:] M. Ziółkowski, B. Pawłowska, R. Drozdowski, Jednostka wobec władzy, Poznań 1994.
 
31.
Żyromski M., Władza jako podstawowa kategoria politologii, [w:] M. Kołodziejczak, R. Rosicki (red.), Od teorii do praktyki politycznej, Poznań 2012.
 
ISSN:1640-8888