PL EN RU
Między komunikacją a kontestacją. Kultura, ramy interpretacyjne i ruchy społeczno-polityczne
 
 
Więcej
Ukryj
1
absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przyjmuje założenie o szczególnej roli, jaką w społeczeństwach późnej nowoczesności odgrywają procesy komunikacji politycznej. Analizowany problem wiąże się z ujmowaniem w ramy przekazów komunikacyjnych promowanych w sferze publicznej przez ruchy społeczne. Jako istotny element konfliktu społecznego oraz promotor zmiany społecznej ruchy społeczne pozwalają prześledzić strukturę oraz procesy społecznego i politycznego komunikowania się, strategie budowania ram interpretacyjnych, ich dyfuzję, zdobywanie zwolenników, budowanie kontrram oraz prezentację nowych sposobów interpretacji rzeczywistości, które uruchomiłyby zmianę. Zadaniem niniejszego tekstu jest prezentacja różnorakich problemów teoretycznych oraz pomysłów analitycznych, które pojawiały się w kulturowych wyjaśnieniach fenomenu ruchów społeczno-politycznych i wiązały się z kategorią ramy interpretacyjnej.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top