PL EN RU
Bariery, błędy i zakłócenia procesu komunikowania politycznego
 
 
Więcej
Ukryj
1
absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie czynników: barier, błędów i zakłóceń ograniczających proces skutecznego komunikowania politycznego. Są to przede wszystkim uwarunkowania kulturowe, psychospołeczne dyspozycje i kompetencje poznawcze uczestników aktu komunikowania oraz bariery formalne i językowe. Efektywność komunikowania politycznego utrudniają także niespójne werbalnie i niewerbalnie komunikaty. Zakłócenia procesu komunikowania politycznego określane są w literaturze przedmiotu mianem szumów. W zależności od źródła, z którego pochodzą, wyróżnia się trojakiego rodzaju szumy: zewnętrzne, wewnętrzne i semantyczne.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top