PL EN RU
Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska, nowe wyzwania
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W wielu środowiskach, w tym także w kręgach naukowych pokutuje pogląd redukujący marketing polityczny do kategorii zestawu metod i narzędzi socjotechnicznych stosowanych w polityce w celu uzyskania poparcia społecznego i osiągnięcia dobrego wyniku w wyborach. Z takim poglądem trzeba zdecydowanie polemizować bowiem upraszcza on postrzeganie zarówno zakresu, jak również celów i charakteru tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny życia związanej ze sferą polityki. Niezbędne staje się dokładne wyjaśnienie istoty marketingu politycznego. We współczesnym świecie jest to: z jednej strony – dziedzina praktyki politycznej, a z drugiej – dziedzina badań naukowych. Jeśli nawet pole analizy zostałoby ograniczone do wymiaru praktycznych zastosowań marketingu politycznego to i tak nie można go utożsamiać jedynie z zestawem technik promocyjnych.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top