PL EN RU
Prowadzenie kampanii permanentnej w Polsce. Uwagi na temat zjawiska i wykorzystywanych narzędzi
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Psychologii i Socjologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje rozważania na temat kampanii permanentnej i jej implementacji w polskim systemie politycznym. Definiuje pojęcia kampanii wyborczej oraz kampanii permanentnej i dokonuje przeglądu ich cech. Następnie przeanalizowane zostają dwie cechy najważniejsze dla tego zjawiska, czyli budowanie relacji z mediami oraz prowadzenie ciągłych badań opinii publicznej. W konkluzji zarysowane zostają ramy czasowe zaistnienia zjawiska kampanii permanentnej w Polsce oraz zdefiniowane zostają najważniejsze funkcje stosowanych narzędzi.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top