PL EN RU
Ku nowej perspektywicznej regulacji umownej stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską (w związku z analizą dotychczasowych relacji bilateralnych)
 
Więcej
Ukryj
1
docent w Instytucie Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera propozycje nowej regulacji umownej stosunków między Polską a Stolicą Apostolską, wywiedzionej ze stypulacji art. 25 ust. 4 Konstytucji RP. Nowe prawnomiędzynarodowe unormowanie wzajemnych stosunków powinno nazywać się „Porozumieniem”, a nie „Konkordatem” i powinno w odmienny od dotychczasowego (konkordatowego) ujęcia, uregulować wzbudzające kontrowersje dotychczasowe sformułowania, np. odnoszące się do nauczania religii. Z drugiej strony, postulowane przez autora docelowe Porozumienie, powinno zawierać kwestie nie unormowane w konkordacie z 1993 r. odnoszące się do duszpasterstw specjalnych Kościoła Katolickiego w Wojsku Polskim i Straży Granicznej. Podstawą dla postulatów nowej regulacji bilateralnej, jest dokonana w tymże artykule analiza krytyczna historycznych, politycznych (w tym w odniesieniu do polityki zagranicznej RP) i prawnych aspektów wzajemnych relacji polsko-watykańskich, ważnych przez wzgląd na strukturę wyznaniową Polski tudzież pontyfikat Papieża – Polaka w latach 1978–2005.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top