PL EN RU
Spór o konstytucyjne kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;19
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na początku 2010 r. miały miejsce dwa znaczące wydarzenia dotyczące problematyki konstytucyjnej. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło projekt konstytucji, a posłowie Platformy Obywatelskiej wnieśli projekt zmian w Konstytucji RP. Jedną z kluczowych kwestii ujętych w obu projektach jest instytucja Prezydenta RP. Jednakże zaproponowane regulacje wyrażają rozbieżne wizje prezydentury. Projekt posłów PO zmierza do osłabienia instytucji głowy państwa. Odmienny kierunek zmian jest widoczny w projekcie PiS. W szczególności dotyczy to dwóch obszarów. Pierwszy z nich to udział głowy państwa w stosunkach zagranicznych. Obszar drugi to uprawnienia Prezydenta RP w procedurze ustawodawczej.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top