PL EN RU
Systemy prawnej ochrony wolności religijnej o zasięgu międzynarodowym
 
Więcej
Ukryj
1
profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne tendencje, które wpływają na życie religijne, zawierając różne formy sekularyzmu i fundamentalizmu, sprawiają, że ustawodawcy na nowo określają granice wolności religijnej. W kontekście globalizacji istotne są normy i działania, które gwarantują wolność sumienia i religii w wymiarze międzynarodowym. Tu szczególne znaczenie mają trzy systemy ochrony wolności religijnej i światopoglądowej: 1) system, który opiera się na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 2) system, który został wprowadzony przez Stany Zjednoczone Ameryki i 3) system, który jest częścią polityki międzynarodowej Stolicy Apostolskiej/Watykanu. Badanie zasad i osiągnięć tych trzech różnych modeli mogą okazać się przydatne dla zrozumienia między innymi charakteru dzisiejszych kontrowersji dotyczących zakresu uzasadnienia obecności religii w życiu publicznym różnych państw.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top