PL EN RU
Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawnoporównawcze
 
Więcej
Ukryj
1
pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje kształtowanie się idei rozdziału państwa i kościoła. Wskazuje, że idea była efektem dążenia do umocnienia państwa. Tak długo jak długo państwo wyznaniowe było potrzebne samemu państwu, tak długo się utrzymywało. Kiedy jednak pojawił się pluralizm religijny, religia stała się czynnikiem działającym przeciwko państwu. Dlatego pojawiła się idea rozdzielania państwa i kościoła. Rozdział państwa i kościoła miał być więc czynnikiem konsolidacji państwa. Trzeba jednak pamiętać, że idea rozdziału jest ideą ogólną. Dlatego realizacja tej idei oznacza powstawanie różnych modeli państwa świeckiego. Generalnie, można mówić o modelu pozytywnym i modelu negatywnym. Ten pierwszy wprost deklaruje zasadę państwa świeckiego lub zasadę rozdziału państwa i kościoła. Z kolei model negatywny sprowadza się do zakazu istnienia kościoła państwowego lub oficjalnego. Z kolei model negatywny sprowadza się do zakazu istnienia kościoła państwowego lub oficjalnego.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top