PL EN RU
Status deputowanego do belgijskiego parlamentu
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
2
Katedra Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Status deputowanego belgijskiego Parlamentu, na który składają się Izba Reprezentantów oraz Senat, nie odbiega w swoich założeniach od regulacji większości państw europejskich. Pewne odrębności, jakie można wskazać, wynikają ze specyfiki państwa belgijskiego, które jest federacją z mocno zaakcentowanymi elementami narodowo-etnicznymi. Mandat deputowanych jest mandatem wolnym. Członkowie izb reprezentują cały naród belgijski i nie są związani instrukcjami swoich wyborców. Charakterystyczne rozwiązania belgijskie wiążą się z podkreśleniem przynależności deputowanych do określonej grupy językowej, co ma wpływ również na sposób wykonywania mandatu. Obok „kwestii językowych” status deputowanego w Belgii określają: prawa i obowiązki, materialne warunki wykonywania mandatu oraz zakres ochrony immunitetem materialnym i szeroko rozumianym immunitetem formalnym.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top