PL EN RU
Instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego – wybrane aspekty
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Instytucjonalizacja systemu partyjnego opisuje zakres, w jakim polityka jest zakorzeniona w rywalizacji pomiędzy poszczególnymi partiami politycznymi. Celem artykułu jest analiza owego zakorzenienia partii na jednej z płaszczyzn badawczych – w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce. Podczas tej rywalizacji najwyraźniejsze i najgłębsze jest zaangażowanie partii politycznych i ich działalność. Przedmiotem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak to w jakim stopniu mamy zinstytucjonalizowany system i czy możemy określić go jako skonsolidowany system partyjny.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top