PL EN RU
Ekonomiczne i polityczne współzależności i sprzeczności koncentracji władzy w kapitalizmie (w kręgu interpretacji myśli Marksa)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zastają poddane analizie różne przejawy koncentracji władzy charakterystyczne dla tendencji istniejących w ramach systemu kapitalistycznego. Przedstawione zostają współzależności i sprzeczności związanych z tym procesów w wymiarach bezpośrednio ekonomicznym i politycznym. W odniesieniu do problemu zbadana zostaje adekwatność rozumienia tendencji rozwojowych kapitalizmu w ujęciu Marksa oraz części późniejszych myślicielek i myślicieli mieszczących się w różnych tradycjach ideowych odwołujących się do marksizmu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (27)
1.
F. Alvaredo, L. Chancel, T. Piketty, E. Saez, G. Zucman, World Inequality Report 2018. Executive Summary, https://wir2018.wid.world/exec... (31.05.2019).
 
2.
K. Amadeo, US GDP by Year Compared to Recessions and Events, “the balance”, https://www. thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543 (29.05.2019).
 
3.
B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997.
 
4.
N. Bucharin, Imperializm i gospodarka światowa, Warszawa 1934.
 
5.
A. Callinicos, Imperialism and Global Political Economy, Cambridge, Malden 2009.
 
6.
T. Cliff, Państwowy kapitalizm w Rosji, Warszawa 1991.
 
7.
F. Engels, Anty-During. Przewrót w nauce dokonany przez pana Eugeniusza Duringa, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20, Warszawa 1972.
 
8.
F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 21, Warszawa 1969.
 
9.
E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009.
 
10.
A. Gramsci, Zeszyty filozoficzne, Warszawa 1991.
 
11.
M. Hardt, A. Negri, Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, New York 2004.
 
12.
C. Harman, Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, Warszawa 2011.
 
13.
R. Hilferding, Kapitał finansowy: studium o najnowszym rozwoju kapitalizmu, Warszawa 1958.
 
14.
F. Ilkowski, Dialektyka imperializmu kapitalistycznego, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 41.
 
15.
F. Ilkowski, Teorie klasyczne imperializmu kapitalistycznego. Zarys krytyczny, Toruń 2015.
 
16.
J. Kuroń, K. Modzelewski, List Otwarty do Partii, [w:] J. Kuroń, Dojrzewanie. Pisma polityczne 1964–1968, Warszawa 2009.
 
17.
R. Luksemburg, Reforma socjalna czy rewolucja?, R. Luksemburg, Kryzys socjaldemokracji, Warszawa 2005.
 
18.
K. Marks, Kapitał, t. 1, Warszawa 1951.
 
19.
A. Negri, Subversive Spinoza. (Un)contemporary variations, Manchester–New York 2004.
 
20.
T. Piketty, G. Zucman, PIKETTY-ZUCMAN WEALTH-INCOME DATA SET, Table US.2: National income and private wealth in the U.S., 1770-2010 (annual series), piketty. pse.ens.fr/files/capitalisback/USA.xlsx (31.05.2019).
 
21.
S. Sledge, Dynamic competition: a look at firms in the Fortune Global 500, «Competitiveness Review» 2011, nr 21(5), s. 428–440, doi:10.1108/10595421111171939 (30.05.2019).
 
22.
P. Sotiris, Gramsci and the Challenges for the Left: The Historical Bloc as a Strategic Concept, «Science & Society» 2018, vol. 82, nr 1.
 
23.
J.J. Spielvogel, D. Redles, Hitler and Nazi Germany: A History, London–New York 2016.
 
24.
L. Trocki, Historia rewolucji rosyjskiej, t. 1, Rewolucja lutowa, Warszawa 1932, https://www. marxists.org/polski/trocki/1930/hrr/index.htm (15.06.2019).
 
25.
I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007.
 
26.
M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie [w:] Polityka jako zawód i powołanie, Kraków–Warszawa 1998.
 
27.
E.M. Wood, Empire of Capital, London–New York 2005.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top