PL EN RU
The Economic and Political Interdependencies and Contradictions of the Concentration of Power in Capitalism (in the Circle of Interpretations of Marx’s Thoughts)
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents various manifestations of concentration of power characteristic of tendencies existing within the capitalist system. The interdependencies and contradictions of related processes are presented in the directly economic and political dimensions. In relation to the problem, the adequacy of understanding the developmental tendencies of capitalism in Marx’s approach and some of the later thinkers rooted in various ideological traditions referring to Marxism is examined.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (27)
1.
F. Alvaredo, L. Chancel, T. Piketty, E. Saez, G. Zucman, World Inequality Report 2018. Executive Summary, https://wir2018.wid.world/exec... (31.05.2019).
 
2.
K. Amadeo, US GDP by Year Compared to Recessions and Events, “the balance”, https://www. thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543 (29.05.2019).
 
3.
B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997.
 
4.
N. Bucharin, Imperializm i gospodarka światowa, Warszawa 1934.
 
5.
A. Callinicos, Imperialism and Global Political Economy, Cambridge, Malden 2009.
 
6.
T. Cliff, Państwowy kapitalizm w Rosji, Warszawa 1991.
 
7.
F. Engels, Anty-During. Przewrót w nauce dokonany przez pana Eugeniusza Duringa, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20, Warszawa 1972.
 
8.
F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 21, Warszawa 1969.
 
9.
E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009.
 
10.
A. Gramsci, Zeszyty filozoficzne, Warszawa 1991.
 
11.
M. Hardt, A. Negri, Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, New York 2004.
 
12.
C. Harman, Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, Warszawa 2011.
 
13.
R. Hilferding, Kapitał finansowy: studium o najnowszym rozwoju kapitalizmu, Warszawa 1958.
 
14.
F. Ilkowski, Dialektyka imperializmu kapitalistycznego, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 41.
 
15.
F. Ilkowski, Teorie klasyczne imperializmu kapitalistycznego. Zarys krytyczny, Toruń 2015.
 
16.
J. Kuroń, K. Modzelewski, List Otwarty do Partii, [w:] J. Kuroń, Dojrzewanie. Pisma polityczne 1964–1968, Warszawa 2009.
 
17.
R. Luksemburg, Reforma socjalna czy rewolucja?, R. Luksemburg, Kryzys socjaldemokracji, Warszawa 2005.
 
18.
K. Marks, Kapitał, t. 1, Warszawa 1951.
 
19.
A. Negri, Subversive Spinoza. (Un)contemporary variations, Manchester–New York 2004.
 
20.
T. Piketty, G. Zucman, PIKETTY-ZUCMAN WEALTH-INCOME DATA SET, Table US.2: National income and private wealth in the U.S., 1770-2010 (annual series), piketty. pse.ens.fr/files/capitalisback/USA.xlsx (31.05.2019).
 
21.
S. Sledge, Dynamic competition: a look at firms in the Fortune Global 500, «Competitiveness Review» 2011, nr 21(5), s. 428–440, doi:10.1108/10595421111171939 (30.05.2019).
 
22.
P. Sotiris, Gramsci and the Challenges for the Left: The Historical Bloc as a Strategic Concept, «Science & Society» 2018, vol. 82, nr 1.
 
23.
J.J. Spielvogel, D. Redles, Hitler and Nazi Germany: A History, London–New York 2016.
 
24.
L. Trocki, Historia rewolucji rosyjskiej, t. 1, Rewolucja lutowa, Warszawa 1932, https://www. marxists.org/polski/trocki/1930/hrr/index.htm (15.06.2019).
 
25.
I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007.
 
26.
M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie [w:] Polityka jako zawód i powołanie, Kraków–Warszawa 1998.
 
27.
E.M. Wood, Empire of Capital, London–New York 2005.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top