PL EN RU
RUSSIAN PSYCHOLOGICAL & INFORMATION OPERATIONS
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Maastricht University
 
2
Joint Force Command Brunssum
 
 
Дата публикации: 2019-12-21
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The key elements of Russian Psychological and Information Operations include disinformation and propaganda activities. Disinformation refers to a type of information which is, in fact, its opposite. Whereas propaganda is associated with the practice of lying to the whole of society by the state authorities, particularly functioning in totalitarian states. Russian Psychological and Information Operations have a long tradition dating back to Soviet Russia and are currently an extremely effective tool for the implementation of foreign and internal policy applied by the government of the Russian Federation. The Russian armed forces have developed extended capabilities in this regard.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (16)
1.
Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2014.
 
2.
Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 
3.
Dugin A., Evrazijskij projekt i jego ukrainskaja problema www.odnako.org/magazine/material/ evraziyskiy-proekt-i-ego-ukrainskaya-problema (30.08.2016).
 
4.
Kacała T., Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 2 (24), Toruń 2015.
 
5.
Kacała T., Działania psychologiczne w Siłach Zbrojnych RP, wyd. AON, Warszawa 2014.
 
6.
Kacała T., Military Leadership in the Context of Challenges and Threats Existing in Information Environment, “Journal of Corporate Responsibility and Leadership” 2015, Vol. 2, Issue 1.
 
7.
Kacała T., Podstawowe założenia Koncepcji komunikacji strategicznej w Siłach Zbrojnych RP, Kwartalnik „Bellona” 2015, nr 2 (681).
 
8.
Kacała T., Współczesne działania propagandowe, „Przegląd Wojsk Lądowych” 2010, nr 1 (031).
 
9.
Kacała T., Współczesne działania psychologiczne – Stany Zjednoczone, „Zeszyty Naukowe AON” 2014, nr 2 (95).
 
10.
Kula H. M., Propaganda współczesna. Istota – właściwości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
11.
Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
12.
Volkoff V., Dezinformacja – oręż wojny, Wydawnictwo Delikon, Warszawa 1991.
 
13.
Wrzosek M., Dezinformacja jako komponent operacji informacyjnych, Wyd. AON, Warszawa 2005.
 
14.
Wrzosek M., Dezinformacja – skuteczny element walki informacyjnej, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr 2(87).
 
15.
Zakaria F., The Future of Freedom. Illiberal democracy at Home and Abroad, New York 2007.
 
16.
Zaleśny J., Duma Państwowa a Rząd w Federacji Rosyjskiej. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top