PL EN RU
Rosyjska ofensywa propagandowa. Casus Ukrainy
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data publikacji: 18-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Temat rosyjskiej ofensywy propagandowej jest ważny i warty podjęcia z kilku powodów: dotyczy państw, z którymi Polska sąsiaduje, i które pozostają istotne w jej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa; Polska pozostaje narażona na rosyjskie działania propagandowe, a poziom świadomości społecznej pozostaje niski; od 2013 r. obserwowane jest wyraźne nasilenie przez Federację Rosyjską ofensywy informacyjnej i kulturowej nie tylko wobec Ukrainy, ale również wobec państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO, zatem także i Polski. Rosja ofensywę propagandową prowadzi z wykorzystaniem szerokiego wachlarza środków, m.in. koncepcji „rosyjskiego świata”, techniki kreowania wrogów, tworzenia własnej narracji i jej popularyzowania poprzez środki masowej informacji oraz ludność rosyjską i rosyjskojęzyczną mieszkającą na Ukrainie. Celem niniejszego artykułu jest nie tylko analiza rosyjskich działań propagandowych wobec Ukrainy, państwa niezwykle istotnego dla kluczowych rosyjskich projektów reintegracyjnych i neoimperialnych, ale również analiza kontrofensywnych działań podejmowanych przez Kijów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (23)
1.
Analysis of Russia’s Information Campaign Against Ukraine. Examining non-military aspects of the crisis in Ukraine from a strategic communications perspectives, NATO Strategic Communications Centre of Excellence, Riga 2015.
 
2.
Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, „Punkt Widzenia OSW” maj 2014, nr 42.
 
3.
Darczewska J., The Information War on Ukraine. New Challenges, „Cicero Foundation Great Debate Paper” December 2014, nr 14/08.
 
4.
Darczewska J., Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwanie?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Wojna hybrydowa”, Wydanie specjalne, 2015.
 
5.
Dziob A., Badanie narracji – między psychologią, socjologią a językoznawstwem, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010, nr 2 (2).
 
6.
Ellul J., Propaganda, New York 1965.
 
7.
Jaroszewicz M., Dubas A., Roczny bilans rosyjskiego programu repatriacyjnego, OSW, „Tydzień na Wschodzie” 22.08.2007, nr 19.
 
8.
Jowett G.S., O’Donnell V., Propaganda and Persuasion, Beverly Hills 1986.
 
9.
Kłysiński K., Żochowski P., Koniec mitu bratniej Białorusi? Uwarunkowania i przejawy rosyjskiego soft power na Białorusi po 2014 roku, „Prace OSW” listopad 2016, nr 58.
 
10.
Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007.
 
11.
Meister S., Isolation and Propaganda. The Roots and Instruments of Russia’s Disinformation Campaign, Paper Series, 2015–2016, nr 6.
 
12.
Snegovaya M., Putin’s Information Warfare in Ukraine. Soviet Origins of Russia’s Hybrid Warfare, Russia Report I, Institute for the Study of War, September 2015.
 
13.
Sobják A., Czy droga do „Noworosji” prowadzi przez Naddniestrze?, „Biuletyn PISM”, nr 109 (1221), 3.10.2014, https://www.pism.pl/files/?id_... (dostęp: 20.09.2017).
 
14.
Topolski I., Działania Federacji Rosyjskiej w regionie, [w:] B. Bojarczyk, A. Ziętek (red.), Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Lublin 2008.
 
15.
Willems E., A Way of Life and Death: Three Centuries of Prusian-German Militarism, Nashville 1986.
 
16.
Wilson A., Four Types of Russian Propaganda, Stop.Fake.org, 13.12.2015, http://www.stopfake.org/en/and....
 
17.
Wojciechowski M., Rosja trzyma Ukrainę w garści, „Gazeta Wyborcza” z 2.03.2012.
 
18.
Wojciechowski M., Tajna historia przejmowania Ukrainy przez Rosję, „Gazeta Wyborcza” z 1.03.2012.
 
19.
Żebrowski A., Żmigrodzka M., Media uczestnikami walki informacyjnej, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 2012, nr 9.
 
20.
Владимир Путин: Россия оставляет за собой право защитить проживающее в Крыму русскоязычное население, RT, 2.03.2014, https://russian.rt.com/article....
 
21.
Закон України Про кінематографію (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 22, ст.114), із змінами, внесеними згідно із Законами, Верховна Рада України, http://zakon3.rada.gov.ua/laws....
 
22.
Положення про Міністерство інформаційної політики України Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2, Верховна Рада України, http://zakon3.rada.gov.ua/laws....
 
23.
Святейший Патриарх Кирилл призвал Предстоятелей Поместных Церквей возвысить голос в защиту православных христиан востока Украины, 14.08.2014, Русская Православная Церковь, https://mospat.ru/ru/2014/08/1....
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top