PL EN RU
Elementy propagandy w życiu publicznym
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2019;54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono najważniejsze elementy propagandy wykorzystywanej jako narzędzie kreowania postaw w społeczeństwie. Zidentyfikowano środowiskowe uwarunkowania informacji oraz przedstawiono zakres odpowiedzialności bezpieczeństwa informacyjnego, uwzględniając takie obszary, jak bezpieczeństwo informacji, walkę informacyjną, dezinformację. Główny nacisk położono na zidentyfikowanie elementów składowych propagandy, schematu, według którego jest ona realizowana, oraz jej uwarunkowań społeczno-historycznych i kulturowych. Przedstawiono najważniejsze techniki manipulacji stosowane w propagandzie, a także sposób identyfikowania kampanii propagandowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (11)
1.
Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2006.
 
2.
Chorobiński A., Walka informacyjna jako fundamentalny składnik działalności terrorystycznej w przyszłości, http://konkursy.byd.pl/userfil... (dostęp: 22.12.2018).
 
3.
Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.
 
4.
Conserva H.T., Propaganda Techniques, Bloomington 2003.
 
5.
Gibson W., Neuromancer, przekł. P. Cholewa, Katowice 2009.
 
6.
Godston R., Wirtz J.J., Strategic Denial and Deception. The Twenty-First Century Challenge, Waszyngton 2012.
 
7.
Jowert G.S., O’Donnell V., Propaganda and Persuasion, Waszyngton 2006.
 
8.
Kwećka R., Strategia bezpieczeństwa informacyjnego państwa, Warszawa 2014.
 
9.
Ottis R., Lorents P., Cyberspace: Definition and Implications, Tallin 2010.
 
10.
Volkoff V., Psychosocjotechnika, dezinformacja – oręż wojny, przekł. A. Arciuch, Warszawa 1999.
 
11.
Wasilewski J., Zarys definicji cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top