PL EN RU
Developing a system of assistance to war refugees from Ukraine in Poland from the perspective of the experience of participants in the process
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Due to the scale, dynamics and structure of the influx of war refugees from Ukraine to Poland in the first weeks of Russia’s invasion of Ukraine, the Polish state and society faced tasks beyond the world’s previous experience in granting protection to foreigners. Nevertheless, an inclusive model of migrant’s protection was quickly developed, combining formal and informal means of assistance from multiple state and non-state institutions and citizens into an effective way of dealing with the migrant’s crisis. The following article contains an analysis of the formation process of the Ukraine war migrant’s protection model in Poand and its characteristic features, as well as the political, social and cultural context of its implementation in the public and non-public aid system. The results showcase the particular value of citizen involvement in the process for the efficiency of the public assistance system. Additionally, potential opportunities to use the Polish experience in other countries offering protection to migrants are estimated, alongside a summary of strong and weak points of the Polish migrants reception system.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (4)
1.
Chrostowska P., Co w tym roku szkolnym zmieniło się w sytuacji uczniów uchodźczych i szkół?, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2022, https://ceo.org.pl (20.01.2023).
 
2.
Firlit-Fesnak G., Działania administracji publicznej wobec uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce – pierwszy miesiąc budowania systemu pomocy, [w:] Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny, Working Paper, Katedra Polityki Społecznej WNPiSM UW, Warszawa, marzec 2022, https://wnpism.uw.edu.pl.
 
3.
Firlit-Fesnak G., Otwarcie domów i mieszkań polskich obywateli dla uchodźców wojennych z Ukrainy jako instrument budowania inkluzyjnego modelu pomocy dla uchodźców w Polsce, Raport z badania – mikrogrant Uniwersytetu Warszawskiego, program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (PSP 501-D121-20-00004316), WNPiSM UW, Warszawa, grudzień 2022 (25.03.2022).
 
4.
Ołdak M., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Wybrane przykłady, [w:] Inwazja Rosji na Ukrainę Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny, Working Paper, Katedra Polityki Społecznej WNPiSM UW, Warszawa, marzec 2022, https://wnpism.uw.edu.pl (25.03.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top