PL EN RU
Security of the Republic of Poland against migration from Ukraine as a result of the invasion of the Russian Federation – social perception (case study)
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the research conducted for the purposes of this article was to examine the respondents’ perception of the increase in the scale of migration from Ukraine to Poland as a result of the invasion of the Russian Federation in 2022. The method of source analysis and diagnostic survey were used in the research process. The results of the research indicate that in the perception of the respondents, the increase in the scale of migration from Ukraine to Poland may pose a potential threat to security, but they positively assessed the actions of public authorities of the Republic of Poland in relation to the analyzed phenomenon.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (5)
1.
Bińkowski J., Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy, Warszawa–Wojnowice 2017.
 
2.
Jaroszewicz M., Małynowska O., Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?, Warszawa 2018.
 
3.
Klimek D., Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski, Łódź 2015.
 
4.
Lubicz Miszewski M., Imigranci z Ukrainy w Polsce uwarunkowania społecznokulturowe i wyzwania dla bezpieczeństwa, t. III, Wrocław 2020.
 
5.
Staniszewski R., Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego, Warszawa 2022.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top