PL EN RU
BARTŁOMIEJ H. TOSZEK, Reforma dewolucyjna w programach głównych partii politycznych w Walii w latach 1997–2011
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 15-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Książka Bartłomieja H. Toszka pt. Re forma dewolucyjna w programach głównych partii politycznych w Walii w latach 1997–2011 stanowi owoc wieloletnich badań Autora, prowadzonych nad dewolucją walijską i wpisuje się w cykl publikacji analizujących zmiany dewolucyjne zachodzące w Wielkiej Brytanii od drugiej połowy lat 90. XX wieku. W pierwszej części pracy Autor definiuje i charakteryzuje, czym jest dewolucja, jaka była jej geneza, istota oraz ewolucja w Walii. To politycy i partie polityczne stoją zwykle za wprowadzanymi zmianami ustrojowymi. W rozdziale drugim publikacji znajdziemy wnikliwą analizę specyfiki walijskiego systemu partyjnego. W trzeciej części przedstawiono założenia reform dewolucyjnych w programach walijskich partii politycznych w latach 1997–2011. B. H. Toszek nie stroni od pokazania tła politycznego i historycznego podejmowanych decyzji. Bardzo ciekawie przedstawił nastawienie i propozycje do reformy dewolucyjnej głównych ugrupowań politycznych w Walii na przestrzeni blisko 15 lat. Praca opiera się m.in. na analizie dokumentów programowych, manifestów wyborczych czterech najważniejszych ugrupowań politycznych, mających największy wpływ na podejmowane w Walii decyzje ustrojowe i polityczne: Walijskiej Partii Pracy, Walijskiej Partii Konserwatywnej i Unionistycznej, Plaid Cymru oraz Walijskich Liberalnych Demokratów. To cenna i bardzo ciekawa praca, a Czytelnik z pewnością nie będzie zawiedziony lekturą.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top