PL EN RU
Partie polityczne w wyborach prezydentów miast
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analiza pokazuje znaczenie identyfikacji partyjnej dla wyników wyborów prezydentów kluczowych miast Polski. Porównanie wyników głosowania pozwala także oszacować przewagę urzędujących prezydentów zabiegających o reelekcję. Szczegółowa analiza sytuacji poszczególnych kandydatów pozwoliła wyróżnić cztery grupy zwycięskich kandydatów na prezydenta miasta – kandydatów partyjnych, zabiegających o urząd pierwszy raz, kandydatów partyjnych, sprawujących już urząd, prezydentów zabiegających o reelekcję w walce z kandydatami wszystkich ogólnopolskich partii oraz takich, którzy mają pośrednie poparcie choć jednej z nich. Sytuacja każdej z tych grup jest odmienna.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top