PL EN RU
ANTIPODES POLICIES AND APOLITICAL
 
More details
Hide details
1
zastępca dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
 
Publication date: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of article is analysis of the split between the main actors of the policy, professional politicians and society, whose mutual expectations becoming radically different from each other. The split creates a situation, where politicians, being unable to realize the great political ideas, trying to implement current and conventional social needs, first and foremost to satisfy the political recipients. In consequences the relations between power and society are dysfunctional.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (20)
1.
U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, Warszawa 2009.
 
2.
U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa 2009.
 
3.
R. A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995.
 
4.
R. A. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007.
 
5.
P. Ekins, A New World Order: Grassroots Movement for Global Change, London– New York 1992.
 
6.
F. Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, Warszawa 2008.
 
7.
J. Ginieniewicz, Latin American Canadians Rethink their Political Spaces: Grass-Roots or Electoral Participation?, „Political Studies” 2010, vol. 58, Issue 3.
 
8.
R. Górski, Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007.
 
9.
M. J. Hetherington, J. D. Weiler, Authoritarianism & Polarization in American Politics, Cambridge University Press 2010.
 
10.
M. Karwat, O karykaturze polityki, Warszawa 2012.
 
11.
M. Karwat, Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.
 
12.
K. Koonings, Strengthening Citizenship in Brazil’s Democracy: Local Participatory Governance in Porto Alegre, „Bulletin of Latin American Research” 2004, vol. 23, Issue 1.
 
13.
K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Kraków 2008.
 
14.
G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.
 
15.
P. Rosanvallon, Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności, Wrocław 2011.
 
16.
G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998.
 
17.
R. Skarzyński, Mobilizacja polityczna, Warszawa 2011.
 
18.
G. Tinder, Myślenie polityczne, Warszawa 2003.
 
19.
L. Togeby, Grass roots participation in the Nordic countries, „European Journal of Political Research” 1993, vol. 24, Issue 2.
 
20.
S. Wróbel, Granice polityczności, [w:] P. Dybel, S. Wróbel, Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top