PL EN RU
Analysis of the narratives about economy and privilege in “anti-Ukrainian” discourses on the Polish-language Twitter. Quantitative and qualitative aspects
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
A part of anti-Ukrainian discourses on the Polish-language Internet is related to the perception of migration through the prism of an economic profit and loss account. Before February 24, 2022, threads related to the labor market were popular. Currently, there has been a shift towards narratives focusing on the alleged privilege of migrants from Ukraine – as well as on the “weakness” of the Polish state. In the text, I look at these discourses in detail – both in quantitative and qualitative terms. The publication is based on the results of the Counterhate project carried out jointly by the Centrum im. B. Geremek, Helsinki Foundation for Human Rights and Securelex.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (25)
1.
Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003.
 
2.
Bornio J., Kwestia Rzezi Wołyńskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego – między rosyjską propagandą, ukraińskim poszukiwaniem tożsamości narodowej a polską racją stanu, «Rocznik Europeistyczny» 2016, nr 2.
 
3.
Brataniec K., Narody i ich stereotypy a wizerunek Ukraińców w świadomości zbiorowej Polaków, «Państwo i Społeczeństwo» 2016, XVI(1).
 
4.
Cosentino G., Social Media and the Post-Truth World Order. The Global Dynamics of Disinformation, Springer 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
5.
Gitashvili G., Twitter campaign pushes anti-Ukraine hashtag into Poland’s trending list, DFRLab, 30.09.2022, https://medium.com/dfrlab/twit... (7.01.2023).
 
6.
Helak M., Polacy wobec Ukraińców. Analiza postaw społecznych – sierpień 2022, Warszawa 2022.
 
7.
Helak M., Jakie są prawdziwe postawy Polaków wobec Ukraińców?, «Krytyka Polityczna» 4.01.2023, https://krytykapolityczna.pl/k... (7.01.2023).
 
8.
Jakubowska H., Kiedy płeć nie ma znaczenia. Nie/normatywne ciała w dyskursie narodowym i sportowego sukcesu, «Przegląd Socjologii Jakościowej» 2015, nr XI(2).
 
9.
Krakowska K., Rola rzezi wołyńskiej w budowaniu narracji na temat Ukraińców w polskim Internecie, «Zoon Politikon» 2018, nr 7.
 
10.
Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Czy hejt i mowa nienawiści staną się normą? Społeczne uwarunkowania zachowań dewiacyjnych w Internecie, «Media – Kultura – Komunikacja Społeczna» 2019, nr 3(14), https://doi.org/10.31648/mkks.....
 
11.
Lipiński A., Constructing ‘The Others’ as a Populist Communication Strategy. The Case of the ‘Refugee Crisis’ in Discourse in the Polish Press, [w:] A. Stępińska (red.), Populist Discourse in the Polish Media, Poznań 2020.
 
12.
Loewe I., Sport, medium, dyskurs telewizyjny. Mediolingwistyczne rozważania o wpływie, «Zeszyty Prasoznawcze» 2020, nr 63(2), DOI: 10.4467/22996362PZ.20.011.11901.
 
13.
Maciejewska-Mieszkowska K., Stosunek Polaków do uchodźców w kontekście wojny w Ukrainie, «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» 2022, nr 4, DOI: 10.14746/ssp.2022.4.7.
 
14.
Marczewska M., Stereotypy etniczne we współczesnym polskim dyskursie publicznym, «Res Historica» 2018, nr 46, DOI: 10.17951/rh.2018.46.283-300.
 
15.
Mierzyńska A., Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie, Warszawa 2022.
 
16.
Nijakowski L., Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń 2008.
 
17.
Sadura P., Sierakowski S., Koniec hegemonii 500 plus. Raport z badań, Warszawa 2021.
 
18.
Sadura P., Sierakowski S., Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom, Warszawa 2022.
 
19.
Taylor Ch., Metaphors of migration over time, «Discourse & Society» 2021, no. 32(4), https:// doi.org/10.1177/095792652199215.
 
20.
Troszyński M., Ukraina i Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym. Analiza jakościowoilościowa tekstów zamieszczanych w mediach społecznościowych, [w:] P. Tyma (red.), Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 2019.
 
21.
Troszyński M., Wawer A., Czy komputer rozpozna hejtera? Wykorzystanie uczenia maszynowego (ML) w jakościowej analizie danych, «Przegląd Socjologii Jakościowej» 2017, t. 13, nr 2.
 
22.
Tymińska A., Dyskursywny obraz uchodźcy – studium przypadku samorządowej kampanii wyborczej w Polsce, «Adeptus» 2020, nr 15. DOI: 10.11649/a.2058.
 
23.
Tymińska A., Granice nienawiści. Mowa nienawiści w kontekście kryzysów humanitarnych na granicy polskiej (2021/2022), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2022.
 
24.
Vidgen B., Yasseri T., Detecting weak and strong Islamophobic hate speech on social media, «Journal of Information Technology & Politics» 2020, no. 17:1, DOI: 10.1080/19331681.2019.1702607.
 
25.
Wodak R., Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, [w:] R. Wodak, M. Krzyż anowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top