PL EN RU
Problem sfery publicznej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematem artykułu jest próba omówienia pewnych wątków dyskusji na temat genezy, istoty i zmian sfery publicznej (przestrzeni politycznej). Pogłębionej refleksji wymaga zdefiniowanie pojęcia sfery publicznej, interpretacja tego co jest publiczne i określenia, w jaki sposób jednostka może samodzielnie poruszać się w sferze publicznej. Problem sfery publicznej (w tym standaryzacja jej wartości) jest istotny z punktu określenia kierunku rozwoju demokracji liberalnej i społeczeństwa obywatelskiego.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top