PL EN RU
Wpływ czynników historyczno-kulturowych na kształtowanie się preferencji wyborczych mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
 
Data publikacji: 21-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem opracowania jest analiza kształtowania się postaw wyborczych mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w ujęciu porównawczym do preferencji wyborczych w sąsiadujących bezpośrednio z Zagłębiem gminach historycznie przynależnych do Górnego Śląska. Skupiono się na podziale etnicznym województwa śląskiego. W artykule analizowane jest doświadczenie historyczne oraz dokonana została charakterystyka preferencji wyborczych Zagłębiaków, przy uwzględnieniu różnorodnych doświadczeń historycznych, społecznych i etnicznych tego obszaru odniesionych do analizy wyników wyborów parlamentarnych w latach 2001–2011.
 
REFERENCJE (7)
1.
Barański M., Kultura polityczna mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, [w:] M. Barański (red.), Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej, Katowice 2001.
 
2.
Bielecki P., Zachowania wyborcze mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska jako wyraz różnicy obu regionów, [w:] M. Kaczmarzyk, W. Wojtasik (red.), Zagłębie Dąbrowskie Tożsamość, Samorządność, Polityka, Sosnowiec 2011.
 
3.
Jednaka W., Zachowania wyborcze, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 1997.
 
4.
Kowalski M., Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989–1998, Warszawa 2000.
 
5.
Rose R., Mc Alister I., Voters Begin to Choose. From closed-class to open elections in Britain, London 1986.
 
6.
Wróbel S., O pojęciu i modelach zachowań wyborczych, [w:] Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, P. Dobrowolski, M. Stolarczyk (red.), Katowice 2000.
 
7.
Woźniczka Z., Kształtowanie się tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego – perspektywa historyczna (zarys problemu), [w:] M. Kaczmarczyk, W. Wojtasik (red.), Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi, Sosnowiec 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top