PL EN RU
Na karuzeli krzywd. Historyczne źródła podziałów społeczno-politycznych w Polsce
 
 
Więcej
Ukryj
1
asystent w Zakładzie Historii Społecznej Instytutu Socjologii, Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
Data publikacji: 21-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba oceny znaczenia doświadczenia historycznego ulokowanego w perspektywie tzw. karuzeli krzywd dla współczesnych podziałów społeczno-politycznych w Polsce. Z jednej strony mamy do czynienia z próbami „obiektywnej” analizy historii, z drugiej zaś jest ona instrumentalnie wykorzystywana do uzasadniania bieżącej walki politycznej.
 
REFERENCJE (30)
1.
Baliszewski D., Obozy Sikorskiego, Wprost, nr 12/2008.
 
2.
Braudel F., Historia i trwanie, Warszawa 1971.
 
3.
Burton M., Gunther R., Higley J., Elity a rozwój demokracji, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995 (1992).
 
4.
Czapliński P., Resztki nowoczesności, Kraków 2011.
 
5.
Evans G., Class and Vote: Disrupting the Orthodoxy, [w:] tegoż (ed.), The End of Class Politics?, Oxford 1999.
 
6.
Garlicki A., Historia 1815–2004. Polska i świat, Warszawa 2005.
 
7.
Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001.
 
8.
Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszaw 2004.
 
9.
Grott B., Nacjonalizm chrześcijański: narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym, Krzeszowice 1999.
 
10.
Ihnatowicz I., Społeczeństwo polskie 1864–1914, Warszawa 1988.
 
11.
Kawalec K., Spory o kształt ustroju II Rzeczypospolitej, [w:] K. Persak, P. Machcewicz (red.), Polski wiek XX. Dwudziestolecie, Warszawa 2009.
 
12.
Kieniewicz S., Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1996.
 
13.
Kitschelt H., The Formation of Party Systems in East Central Europe, “Politics and Society” 1992, 20(1).
 
14.
Kula M., Narodowe i rewolucyjne, Londyn–Warszawa 1991.
 
15.
Lipset S.M., Rokkan S., Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments, [w:] tychże (eds.), Party Systems and Voter Alignments, Nowy Jork 1967.
 
16.
Machcewicz P., Jak polityka zaszkodziła „polityce historycznej”, [w:] tegoż (red.), Spory o historię 2000–2011, Kraków 2012.
 
17.
Madajczyk P., Berlińska D., Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć, Warszawa–Opole 2008.
 
18.
Madajczyk P., Czystki etniczne i klasowe w Europie XX wieku, Warszawa 2010.
 
19.
Nijakowski L.M., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008.
 
20.
Osęka P., Mydlenie oczu. Przypadki propagandy w Polsce, Kraków 2010.
 
21.
Piłsudski J., Oświadczenie o nieprzyjęciu urzędu prezydenta RP,[w:] K. Świtalski (red.), Józef Piłsudski. Pisma zbiorowe. Tom IX, Warszawa 1937.
 
22.
Poczykowski R., Lokalny wymiar pamięci. Pamięć zbiorowa i jej przemiany w północno-wschodniej Polsce, Białystok 2010.
 
23.
Prażmowska A.J., Civil War in Poland, 1942–1948, Houndmills–New York 2004.
 
24.
Przybysz D., Pozycja społeczno-zawodowa a zachowania wyborcze Polaków, [w:] H. Domański (red.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa 2008.
 
25.
Rostowski J., Koniec romantyzmu, czas na pozytywizm, www.mf.gov.pl/dokument.php?const=127&dzial=4142&id=219085&typ=news, dostęp: 28.08.2012.
 
26.
Rudnicki S., Polska mozaika społeczna, [w:] K. Persak, P. Machcewicz (red.), Polski wiek XX. Dwudziestolecie, Warszawa 2009.
 
27.
Śpiewak P., Żydokomuna: interpretacje historyczne, Warszawa 2012.
 
28.
Whitefield S., Political Cleavages and Post-Communist Politics, “Annual Review of Political Science” 2002, Vol. 10.
 
29.
Zahorski A., Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 1959.
 
30.
Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top