PL EN RU
THE IMPACT OF HISTORICAL AND CULTURAL FACTORS ON THE FORMATION OF POLITICAL PREFERENCES ZAGŁĘBIE RESIDENTS
 
 
More details
Hide details
1
doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
 
Publication date: 2020-01-21
 
 
Studia Politologiczne 2013;29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study’s aim is to analyze the development of the voting attitudes of residents of Zaglebie Dąbrowskie in a comparative to electoral preferences in directly adjacent to Zagłębie communities historically belonging to Upper Silesia. The focus is on the ethnic division of Silesia. In the article author has analyzed the historical experience and the characteristics of electoral preferences of people from Zagłębie, taking into account different historical experiences, social and ethnic backgrounds of the area, charged to the results of the parliamentary elections in the years 2001–2011.
 
REFERENCES (7)
1.
Barański M., Kultura polityczna mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, [w:] M. Barański (red.), Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej, Katowice 2001.
 
2.
Bielecki P., Zachowania wyborcze mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska jako wyraz różnicy obu regionów, [w:] M. Kaczmarzyk, W. Wojtasik (red.), Zagłębie Dąbrowskie Tożsamość, Samorządność, Polityka, Sosnowiec 2011.
 
3.
Jednaka W., Zachowania wyborcze, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 1997.
 
4.
Kowalski M., Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989–1998, Warszawa 2000.
 
5.
Rose R., Mc Alister I., Voters Begin to Choose. From closed-class to open elections in Britain, London 1986.
 
6.
Wróbel S., O pojęciu i modelach zachowań wyborczych, [w:] Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, P. Dobrowolski, M. Stolarczyk (red.), Katowice 2000.
 
7.
Woźniczka Z., Kształtowanie się tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego – perspektywa historyczna (zarys problemu), [w:] M. Kaczmarczyk, W. Wojtasik (red.), Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi, Sosnowiec 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top