PL EN RU
Odpowiedzialność naukowca pełniącego funkcje polityczne
 
Więcej
Ukryj
1
Socjologiczne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poddano rozważeniu moralne podstawy odpowiedzialności naukowca. Rozpatrywano, czy postęp naukowy należy utożsamiać z nieograniczoną wolnością w doborze tematyki prowadzonych badań. Szczegółowo opisano rozróżnienie na odpowiedzialność w sensie formalnym i materialnym, wyodrębnione przez Hansa Jonasa. Rozważono cechy wspólne polityki i nauki, bazując na aspektach, które łączą obydwie dyscypliny. Jako punkt wyjścia do rozważań nad tym, gdzie znajdują się granice odpowiedzialności politycznej w zderzeniu z odpowiedzialnością jednostkową, przyjęto kantowskie pojęcie imperatywu kategorycznego. Postawiono pytanie, czy naukowcy i politycy mierzą się z szerszym pojęciem odpowiedzialności za dobrostan przyszłych pokoleń mieszkańców naszej planety. Wreszcie, rozważano przykład ministra środowiska, a następnie sekretarza stanu Jana Szyszki, który z wykształcenia był entomologiem i badaczem populacji zwierząt. Starano się określić, czy w swoich decyzjach politycznych minister kierował się wartościami, które przyswoił jako członek społeczności naukowej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (8)
1.
Chmielewska-Banaszak D., Naukowiec jako polityk. O argumentacji perswazyjnej i nie tylko, «Nauka i Szkolnictwo Wyższe» 2005, No 1/25.
 
2.
Herrlich P., The responsibility of the scientist: What can history teach us about how scientists should handle research that has the potential to create harm?, «EMBO Reports» 2013, No 14(9).
 
3.
Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1972.
 
4.
Jonas H., Zasada odpowiedzialności: etyka dla cywilizacji technologicznej, Kraków 1996.
 
5.
Kuroń J., Polityka i odpowiedzialność, Aneks 1984.
 
6.
Łukomski P., Odpowiedzialność polityków, Warszawa 2004.
 
7.
Majka J. ks., Wolność i odpowiedzialność badacza http://dlibra.kul.pl/Content/2... (7.11.2022).
 
8.
Sztompka P., Dziesięć tez o socjologii, «Nauka» 2012, No 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top