PL EN RU
Wartości i reguły kultury prawnopolitycznej w zderzeniu z porządkiem normatywnym
 
 
Więcej
Ukryj
1
emerytowany profesor
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tekst jest poświęcony kulturze politycznej i jej wpływowi na kształtowanie zachowań politycznych. Stawia się w nim tezę, że bez kultury politycznej nie ma polityki służącej dobru człowieka.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
Arystoteles, Poetyka, Wrocław–Kraków 1983.
 
2.
A. Bocheński, Dzieje głupoty w Polsce, Pamflety dziejopisarskie, Warszawa 1996.
 
3.
Marek Tuliusz Cyceron, Mowy przeciw Katylinie, Warszawa 1996.
 
4.
G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2013.
 
5.
A. Delorme, O normach politycznych, „Studia nauk politycznych” 1979, nr 2.
 
6.
E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo, Kraków 2012.
 
7.
J. Hochfeld, Studia o marksowskiej teorii społeczeństwa, Warszawa 1963.
 
8.
W. von Humboldt, O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, Warszawa 2002.
 
9.
H. Kelsen, Die philosphischen Grunden der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, Charlottenburg–Berlin 1928.
 
10.
N. Machiavelli, Wybór pism, Warszawa 1972.
 
11.
A. Mickiewicz, Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, Warszawa 1986.
 
12.
L. von Mises, Teoria i historia, Warszawa 2011.
 
13.
R. von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, Warszawa 2003.
 
14.
J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011.
 
15.
Th. Roszak, The making of Counter-Culture, New York 1969.
 
16.
A. Schaff, Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1965.
 
17.
M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987.
 
18.
P. Sloterdijk, Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie, Warszawa 2012.
 
19.
J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego, Warszawa 1979.
 
20.
Św. Franciszek z Asyżu, Kwiatki św. Franciszka, Warszawa 1993.
 
21.
S. Weil, Kilka przemyśleń dotyczących pojęcia wartości; Dzieła, Poznań 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top