PL EN RU
Values and Rules of Political Culture in the Context of Normative Order
 
 
More details
Hide details
1
emerytowany profesor
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The text is about the political culture and its influence on political behaviors. The author took an assumption that without political culture is not good policy.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (21)
1.
Arystoteles, Poetyka, Wrocław–Kraków 1983.
 
2.
A. Bocheński, Dzieje głupoty w Polsce, Pamflety dziejopisarskie, Warszawa 1996.
 
3.
Marek Tuliusz Cyceron, Mowy przeciw Katylinie, Warszawa 1996.
 
4.
G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2013.
 
5.
A. Delorme, O normach politycznych, „Studia nauk politycznych” 1979, nr 2.
 
6.
E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo, Kraków 2012.
 
7.
J. Hochfeld, Studia o marksowskiej teorii społeczeństwa, Warszawa 1963.
 
8.
W. von Humboldt, O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, Warszawa 2002.
 
9.
H. Kelsen, Die philosphischen Grunden der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, Charlottenburg–Berlin 1928.
 
10.
N. Machiavelli, Wybór pism, Warszawa 1972.
 
11.
A. Mickiewicz, Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, Warszawa 1986.
 
12.
L. von Mises, Teoria i historia, Warszawa 2011.
 
13.
R. von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, Warszawa 2003.
 
14.
J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011.
 
15.
Th. Roszak, The making of Counter-Culture, New York 1969.
 
16.
A. Schaff, Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1965.
 
17.
M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987.
 
18.
P. Sloterdijk, Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie, Warszawa 2012.
 
19.
J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego, Warszawa 1979.
 
20.
Św. Franciszek z Asyżu, Kwiatki św. Franciszka, Warszawa 1993.
 
21.
S. Weil, Kilka przemyśleń dotyczących pojęcia wartości; Dzieła, Poznań 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top