PL EN RU
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście zagrożeń terrorystycznych
 
Więcej
Ukryj
1
profesor nadzwyczajny WSPol w Szczytnie
 
2
dyrektor gabinetu Komendanta Głównego Policji
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Terroryzm to jedno z największych zagrożeń współczesnego świata. Nowe metody i formy działań terrorystycznych oraz stosowane środki sprawiają, że poziom tego zagrożenia może wzrosnąć. Chociaż, zdaniem ekspertów, w Polsce nie jest on wysoki, istnieje jednak szereg powodów, dla których nie można go bagatelizować. Analiza dotyczy przesłanek, które mogą wskazywać na możliwość przeprowadzenia w Polsce zamachu terrorystycznego.
 
REFERENCJE (29)
1.
T. Aleksandrowicz, Nowy terroryzm, [w:] J. Szafrański (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, Szczytno 2007.
 
2.
Y. Alexander, M.S. Swetnam, Siewcy śmierci: Osama Bin Laden i inni szefowie Al-Qaidy, Warszawa 2001.
 
3.
J. Białocerkiewicz, Konwencja ONZ w przedmiocie zwalczania procedur finansowania terroryzmu (przegląd zagadnień i analiza wstępna), [w:] V. Kwiatkowska-Darul, Terroryzm, materiały z sesji naukowej, Toruń 11 kwietnia 2002 r., Toruń 2002.
 
4.
Z. Cesarz, E. Stadtmuller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002.
 
5.
M. Cichomski, W. Zubrzycki, Cyberprzestrzeń jako potencjalny obszar przenikania się zorganizowanych grup przestępczych i organizacji terrorystycznych, [w:] B. Hołyst, K. Jałoszyński, A. Letkiewicz (red.), Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Szczytno 2009.
 
6.
M. Cichomski, K. Madej, Przenikanie się przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, [w:] W. Zubrzycki (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, Warszawa 2011.
 
7.
G. Copley, D. Miletic, D. Trifunovic, Terrorism, Global Network of Islamic Fundamentalist’s – Part II – Modus operandi – Model Bosnia, Banja Luka, April 2004.
 
8.
D. Deptała, Islamistyczne organizacje terrorystyczne – geneza i rozwój. Ocena zagrożeń dla Polski, [w:] J. Szafrański, J. Kosiński (red.), Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania, Szczytno 2007.
 
9.
M. Dittrich, Facing the global terrorist threat: A European response, European Policy Centre, Brussels, January 2005.
 
10.
B.M. Drinkwine, The serpent in our garden: Al-qa’ida and the long war, Carlisle 2009.
 
11.
G. Feiler, The Globalization of Terror Funding, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies – Bar-Ilan University, Ramat Gan Israel, September 2007.
 
12.
R. Jakubczak, J. Flis, (red.), Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006.
 
13.
K. Jałoszyński, B. Wiśniewski (red.), Terroryzm. Diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciwdziałaniu zjawisku, Bielsko-Biała 2007.
 
14.
K. Madej, M. Cichomski, Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. Określanie poziomu zagrożenia terrorystycznego i prognozowanie możliwości wystąpienia zamachów terrorystycznych. Aktualne tendencje, [w:] W. Zubrzycki (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, Warszawa 2011.
 
15.
M. Madej, Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa 2001.
 
16.
M.C. Meigs, Unorthodox Thoughts about Asymmetric Warfare, „Parameters”,.
 
17.
U.S. Army War College, Carlisle, Sumer 2003.
 
18.
H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004.
 
19.
Z. Nowakowski, H. Szafran, R. Szafran, Bezpieczeństwo XXI wieku. Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, Rzeszów 2009.
 
20.
R. Rojtek, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu – uwarunkowania polskie, Szczytno 2009.
 
21.
E. Szafrańska, Bezpieczeństwo państwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych, [w:] B. Hołyst, K. Jałoszyński, A. Letkiewicz (red.), Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Szczytno 2009.
 
22.
R. Szeremietiew, O bezpieczeństwie Polski w XX wieku, Warszawa 2000.
 
23.
D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej – nowy impuls, Toruń 2006.
 
24.
Y. Thoraval, G. Ulubeyan, Świat muzułmański, Wrocław 2003.
 
25.
D. Trifunovic, Terrorism and Organized Crime in South-eastern Europe: The case of Bosnia-Herzegovina-Sandzak, Kosovo and Metohija, Special.
 
26.
Report, Defense & Foreign Affairs/International Strategic Studies Association 2007.
 
27.
W. Zubrzycki, ATLAS, zjednoczona Europa wobec zamachów terrorystycznych, Jografika 2009.
 
28.
W. Zubrzycki, Oddział antyterrorystyczny Policji w zwalczaniu terroryzmu, Warszawa 2011.
 
29.
W. Zubrzycki, Terroryzm we współczesnym świecie, [w:] E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, Rzeszów 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top