PL EN RU
Teoria w praktyce czy praktyka w teorii? O metodologicznych aspektach badań nad marketingiem politycznym
 
 
Więcej
Ukryj
1
profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie tropów metodologicznych w badaniach marketingu politycznego. Wynika to z różnorodności zarówno form przekazu stosowanych przez podmioty polityczne, jak i podejścia do kwestii badawczej. Dywersyfikacja ta obejmuje definicje dziedziny, jej funkcje oraz recepcję działań politycznych – ukazują one heterogeniczność badanego zjawiska, zróżnicowanie interpretacji marketingowych działań w polityce, co dotyczy także kwestii metodologicznych. Marketing polityczny to specyficzna forma komunikowania politycznego, najpełniej manifestująca się podczas kampanii wyborczej. Komunikowanie w schemacie nadawca – odbiorca przybiera tu zdywersyfikowaną postać ze względu na wielość ról odgrywanych przez uczestników aktu komunikacji.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top