PL EN RU
Teoria pluralizmu wartości Isaiaha Berlina jako narzędzie analizy politologicznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Data publikacji: 15-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel artykułu jest dwojaki: z jednej strony jest nim próba analitycznej rekonstrukcji jednego z najciekawszych elementów filozofii polityki i etyki społecznej Isaiaha Berlina w postaci teorii pluralizmu wartości, oznaczającej – najogólniej ujmując – koncepcję, zgodnie z którą wartości mogą i nierzadko pozostają między sobą w permanentnym konflikcie. Nadrzędnym celem artykułu jest zaś zastosowanie przedmiotowej koncepcji jako narzędzia interpretacyjnego do analizy niektórych istotnych wymiarów aktualnej sytuacji polityczno-społecznej w Polsce. Autorka stara się wykazać, że teoretyczne analizy i opisy Berlina, ukazujące świat wartości jako świat pełen niuansów i paradoksów, znajdują wielorakie odzwierciedlenie w świecie realnym, aktualnych głębokich konfliktów społecznych i politycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (13)
1.
Berlin I., Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994.
 
2.
Berlin I., Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa 1991.
 
3.
Berlin I., Pod prąd. Eseje z historii idei, Poznań 2002.
 
4.
Berlin I, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, Warszawa 2014.
 
5.
Berlin I., Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei, Poznań 1996.
 
6.
Blattberg Ch., From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First, Oxford University Press 2000.
 
7.
Eisenstadt S. N., Utopia i nowoczesność, Warszawa 2009.
 
8.
Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984.
 
9.
Kant I., Idee do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym, [w]: T. Kroński, Kant, Warszawa 1966.
 
10.
Machiavelli N., Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, Warszawa 2009.
 
11.
Platon, Państwo, Kęty 2001.
 
12.
Rawls J., Teoria sprawiedliwości. Wydanie nowe, Warszawa 2009.
 
13.
Russell B., Czy ludzie mogą rządzić się rozumem, [w:] Szkice sceptyczne, Łódź 1996.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top