PL EN RU
Rozwój i zmiana w systemach politycznych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-08-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Motywem przewodnim prezentowanego tomu «Studiów Politologicznych» są zagadnienia rozwoju i zmian zachodzących w systemach politycznych współczesnych państw. Tematyka ta budzi stałe zainteresowanie tak politologów, jak i dużych grup społecznych, niezależnie od szerokości geograficznej. Dzieje się tak nie bez przyczyny. Są to kwestie wywołujące implikacje dla jakości rządzenia, a w konsekwencji – dla ochrony i realizacji wolności oraz praw jednostki, niezależnie od tego, w jakim zakresie i z jaką intensywnością partycypuje ona w stosunkach politycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top