PL EN RU
Pomiędzy systemem a rynkiem. Rozważania o marketyzacji polityki i polityczności marketingu
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł koncentruje się na analizie mechanizmów funkcjonowania systemu partyjnego i rynku politycznego. Głównym problemem, który jest analizowany w tekście, jest odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu interakcje pomiędzy partiami zależą od czynników rynkowych, a w jakim zakresie są one autonomiczne i niezależne od procesów zachodzących w obrębie rynku. Wśród czynników rynkowych uwzględnione są: poziom świadomości politycznej wyborców, ich lojalność i stabilność zachowań wyborczych, a także charakter mediów, w szczególności ich profil programowy i polityczny. Natomiast wśród czynników pozarynkowych, autor koncentruje się na politycznej tradycji, ideologicznej identyfikacji partii i postawach jej liderów.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top