PL EN RU
Zrównoważone społeczności lokalne i ich bezpieczeństwo: doświadczenia państw anglosaskich
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule skoncentrowano się na kategorii społeczności lokalnej, a konkretnie na zrównoważonej społeczności lokalnej (ang. sustainable community), pojęciu, które jest popularne zwłaszcza w państwach anglosaskich. Przedstawiono formy współpracy władz z lokalną społecznością w celu poprawy bezpieczeństwa, znajdujące swój wyraz np. w realizacji koncepcji community policing. Badano, w jaki sposób ewoluuje obecnie lokalna społeczność, przywołując kategorię zrównoważonej społeczności lokalnej. Artykuł kończy podsumowanie, zawierające wnioski płynące z przeprowadzonych badań.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Chicago Police Department, CAPS at five: A report on the progress of community policing in Chicago, Chicago 1998.
 
2.
J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999.
 
3.
G.A. Hillery, Definitions of community: Areas of agreement, „Rural Sociology” 1955, t. 20, nr 2.
 
4.
Ch. Lasch, The communitarian critique of liberalism, [w:] Ch.H. Reynolds, R.V. Norman (red.), Community in America: The challenge of Habits of the heart, Berkely 1988.
 
5.
K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, [w:] A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa 2012.
 
6.
K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej: od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012.
 
7.
K.P. Marczuk, Connections between urban design and crime in the mid-XXth century in the U.S.: Case study of great American cities, „Arhivele Olteniei”, 2012, serie nouă, nr 26.
 
8.
D.H. Meadows et al., The limits to growth: A report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind, New York 1972.
 
9.
D.W. Minar, S. Greer (red.), The concept of community: Readings with interpretations, New Brunswick 2007.
 
10.
E. Moczuk, Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Rzeszów 2009.
 
11.
R. Nisbet, The quest for community: A study in the ethics of order and freedom, Wilmington 2010.
 
12.
R. Redfield, The little community and Peasant society and culture, Chicago 1962.
 
13.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, t. 2, Warszawa 1983.
 
14.
J.Q. Wilson, A reader’s guide to the Crime Commission reports, „The Public Interest” 1967, nr 9.
 
15.
National Advisory Commission on Civil Disorders, Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders: Summary of report, Washington D.C. 1968, w wersji online: http://www.eisenhowerfoundatio... docs/kerner.pdf (dostęp: 01.08.2011).
 
16.
A. Simms et al., Ghost town Britain: The threat from economic globalisation to livelihoods, liberty and local economic freedom, London [2003], w wersji online: http://www.neweconomics.org/si... (dostęp: 03.08.2011).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top