PL EN RU
Przeciwdziałanie terroryzmowi we współczesnych państwach
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prezentowany tom „Studiów Politologicznych” poświęcony jest terroryzmowi – formie radykalnej przemocy politycznej zastraszającej społeczeństwa, podejmowanej z premedytacją w celu wyrażenia sprzeciwu i protestu. Okrucieństwo aktu terrorystycznego ma oburzyć i przerazić. Stąd terroryzm bywa ujmowany jako metoda działania, której psychologicznym efektem jest wywoływanie terroru. Z kolei jako zjawisko, terroryzm wiązany jest z trzema zagadnieniami: (1) z gwałtowną taktyką działania opartą na stosowaniu przemocy, (2) z dominującą aktywnością podmiotów niepaństwowych, (3) oraz z celami politycznymi. Wokół tych trzech tematów skupiają się studia nad terroryzmem, którym według świata nauki oraz ekspertów towarzyszy nie tylko dyskurs akademicki, ale również stanowiska formułowane przez państwa, debaty publiczne stymulowane przez media oraz dyskusje w środowiskach pozasytemowych wspierających użycie przemocy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top