PL EN RU
Niemcy i Polska wobec problemu terroryzmu. Analiza porównawcza
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza systemów organizacyjnofunkcjonalnych przeciwdziałania terroryzmowi w Niemczech i Polsce. Analiza ta obejmuje poziom prawny (regulacje prawno-karne), instytucjonalny (instytucje i organy zaangażowane w przeciwdziałanie terroryzmowi), kompetencyjny (zadania i cele instytucji bezpieczeństwa). Dodatkowo ukazano stanowisko i zaangażowanie Polski i Niemiec we współpracy międzynarodowej na rzecz zwalczania terroryzmu (casus Afganistanu) oraz wzajemną współpracę bilateralną w tym zakresie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Bundesminisetrium des Innern, Verfassungschutzbericht 2012, Berlin 2013.
 
2.
Y. Alexander, Counterterrorism strategies. Successes and Failures of Six Nations, Waszyngton 2006.
 
3.
K. Hanus, Counterterrorism Compared: A Case Study of the United States and Germany After September 11, Saarbrücken 2012.
 
4.
B. Hołyst, M. Goc (red.), Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego, Warszawa 2011.
 
5.
K. Indecki (red.), Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Poznań–Białystok–Łódź 2006.
 
6.
K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm: materia ustawowa, Warszawa 2009.
 
7.
K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Bielsko-Biała 2009.
 
8.
O. Lepsius, Freiheit, Sicherheit und Terror: Die Rechtslage in Deutschland, „Leviathan”, Vol. 32, Issue 1.
 
9.
S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top