PL EN RU
Bezpieczeństwo wewnętrzne w świecie sieci
 
Więcej
Ukryj
1
prof. nadz. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Klasyczne ujęcie bezpieczeństwa państwa wiązało się z rozgraniczeniem na bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne. Przemiany cywilizacyjne jakie zaszły w ciągu ostatniego ćwierćwiecza w znacznej mierze unieważniły ten podział. Za główny czynnik zmian należy uznać rozwój społeczeństw o strukturze sieciowej oraz kształtowanie się stosunków międzynarodowych o charakterze sieciowym. Powoduje to konieczność traktowania bezpieczeństwa państwa w sposób zintegrowany. Rozmywanie się granic pomiędzy tradycyjnie rozumianymi kategoriami bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego stanowi eo ipso wyzwanie zarówno dla teorii, jak i praktyki bezpieczeństwa.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Aleksandrowicz T., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 
2.
Aleksandrowicz T., Nowy paradygmat bezpieczeństwa na progu XXI wieku in statu nascendi, [w:] Zaremba A., Zapała B. (red.), Wymiary bezpieczeństwa europejskiego na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką, Toruń 2010.
 
3.
Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
4.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
 
5.
Aleksandrowicz T., Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Warszawa 2002.
 
6.
Anioł W., Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002.
 
7.
Balcerowicz B., Procesy międzynarodowe. Trendy, megatrendy, [w:] Kuźniar R., Balcerowicz B., Bieńczyk – Missala A., Grzebyk P., Madej M., Pronińska K., Sułek M., Tabor M., Wojciuk A., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.
 
8.
Barabasi L., Linked. How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life, New York 2009.
 
9.
Buzan B., Security, the State, the New World Order and Beyond, [w:] Lipschutz R.D. (red.), On Security, New York 1995.
 
10.
Castells M., Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009.
 
11.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2006.
 
12.
EU Serious and Organized Crime Threat Assessment, SOCTA 2013, European Police Office, 2013.
 
13.
International Strategy for Cyberspace. Prosperity, Security, and Openess in a Networked World, May 2011, http://www.hsdl.org/?view&did=..., dostęp 15.03.2012.
 
14.
Krasner S.D., Compromising Westphalia, „International Security” 1995/1996, vol. 20, nr 3.
 
15.
Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. (red.), Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie, Warszawa 2011.
 
16.
Luter G.P., Hine V., People, Power, Change: Movements of Social Transformation, New York 1970.
 
17.
National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace. Enhancing Online Choice, Efficiency, Security, and Privacy, April 2011, http://www.hsdl.org/?view&did=..., 15.03.2012.
 
18.
Rosenau J., Global Changes and Theoretical Challenges: Towards a Postinternational Politics for the 1990s, [w:] Global Changes and Theoretical Challenges. Approaches to World Politics for the 1990s, New York 1989.
 
19.
Rosenau J., Patterned Chaos in Global Life: Structure and Process in the Two Worlds of World Politics, „International Political Science Review” 1988, vol. 9.
 
20.
Rydlewski G., Rządzenie w świecie megazmian, Warszawa 2009.
 
21.
Staniszkis J., Antropologia władzy. Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, Warszawa 2009.
 
22.
Stiglitz J.E., Globalizacja, Warszawa 2004.
 
23.
Sulowski S., O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji, [w:] Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
24.
The National Strategy to Secure Cyberspace, February 2003, http://www.hsdl.org/?view&did=..., 15.03.2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top