PL EN RU
Bezpieczeństwo informacyjne państwa
 
Więcej
Ukryj
1
prof. nadzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 
 
Data publikacji: 18-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest poświęcony kwestii bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Autor analizuje w tym kontekście atrybuty i funkcje informacji stwierdzając, iż modyfikacje atrybutów informacji powodują, że nie może ona spełniać prawidłowo swoich funkcji. Pojęcie bezpieczeństwa informacyjnego państwa jest nierozłącznie związane z walką informacyjną, Wymaga to zatem posiadania przez państwo zdolności defensywnych (ochrona własnych zasobów informacyjnych i systemów informacyjnych), jak też ofensywnych (zdolność do prowadzenia własnych operacji informacyjnych i dezinformacyjnych).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Aleksandrowicz T., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyd. 4, Warszawa 2008.
 
2.
Aleksandrowicz T., Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016.
 
3.
Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
4.
Balcerowicz B., Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010.
 
5.
Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2005.
 
6.
Fehler W., Bezpieczeństwo współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.
 
7.
Jemioło T., Sienkiewicz P. (red.), Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Identyfikacja, analiza zagrożeń i ryzyka. Tom I – Raport z badań, Warszawa 2004.
 
8.
Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012.
 
9.
Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, wyd. 2, Warszawa 2017.
 
10.
Levinson P., Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 2006.
 
11.
Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012.
 
12.
Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne państwa, [w:] Liedel K. (red.), Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.
 
13.
Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, Toruń 2008.
 
14.
Liedel K., Serafin T., Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Warszawa 2011.
 
15.
Liedel K., Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, Warszawa 2010.
 
16.
Madej M., Rewolucja informacyjna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego, [w:] Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.
 
17.
Nowak A., Scheffs W., Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, Warszawa 2010.
 
18.
Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.
 
19.
Potejko P., Bezpieczeństwo informacyjne [w:] Wojtaszczyk K.A., Materska-Sosnowska A. (red.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009.
 
20.
Sienkiewicz P., Wizje i modele wojny informacyjnej, http://winntbg.bg.agh.edu.pl/s... (dostęp: 5.04.2012).
 
21.
Słownik łacińsko – polski w opracowaniu Kazimierza Kumanieckiego, Warszawa 1975.
 
22.
Fehler W., Informacyjny wymiar zagrożeń dla współczesnej Polski, „Przegląd Strategiczny” 2015, nr 8.
 
23.
Więcaszek-Kuczyńska L., Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2014, nr 2(10).
 
24.
Żebrowski A., Bezpieczeństwo informacyjne Polski a walka informacyjna, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2013, nr 29.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top