PL EN RU
Sparks and smouldering embers. Ideological and symbolic frameworks of political change in the discourse on fascism
 
More details
Hide details
1
Zakład Badania Aktywności Politycznej i Społecznej w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 
 
Publication date: 2023-01-26
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The ways in which various authors depict social and political changes through examples from the first half of the 20th century make the subject of this analysis. The discourse on fascism springs from often-used motifs or ideas that, even after being abandoned to oblivion, seem to resurface under a certain type of conditions. Publications that are re-issued on the topic, portray the beliefs, movements and events that preceded World War II in ways that appeal to the contemporary reader. They also propose a framework or cognitive structure that allows the readers to diagnose the current state of affairs. In particular, narratives showing coincidences, that is, the simultaneous concurrence of factors or events in the past and now, are used to demonstrate the similarity of contemporary and historical situations. The proposed framework allows us to understand the possible consequences of the economic crisis, structural inequalities, changes in communication and leadership styles. At the same time, this research explores how dwelling on these inhibits the creation of new concepts that more appropriately define the social and political realities of the 21st century.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (44)
1.
Albright M., Faszyzm. Ostrzeżenie, Warszawa 2018.
 
2.
Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, Warszawa 2012.
 
3.
Beylin P., Ideał i praktyka, Warszawa 1966.
 
4.
Bialasiewicz L., Stallone S., Focalizing new-Fascism: Right politics and integralisms in contemporary Italy, «Environment and Planning C: Politics and Space» 2020, nr 38(3) https://doi.org/10.1177/239965....
 
5.
Bielińska K. (red.), Myśl krytyczna wobec ruchów nacjonalistycznych i skrajnie prawicowych, Warszawa 2021.
 
6.
Burrin P., Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm, Kraków 2013.
 
7.
Capano G., Understanding Policy Change as an Epistemological and Theoretical Problem, «Journal of Comparative Policy Analysis» 2009, vol. 11, no. 1, DOI: 10.1080/13876980802648284.
 
8.
Castells M., Władza komunikacji, Warszawa 2013.
 
9.
Entman R.M., Framing, Towards Clarification of a Fractured Paradigm, «Journal of Communication» 1993, nr 43 (4).
 
10.
Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 1977.
 
11.
Fuchs Ch., Fascism 2.0: Twitter Users’ Social Media Memories of Hitler on his 127th Birthday, «Fascism» 2017, nr 6.
 
12.
Hobsbawm E., O nacjonalizmie, Warszawa 2022.
 
13.
Horesh T., The Fascism this Time: and the Global Future of Democracy, Cosmopolis Press, 2020.
 
14.
Howlett M., Cashore B., The Dependent Variable Problem in the Study of Policy Change: Understanding Policy Change as a Methodological Problem, «Journal of Comparative Policy Analysis» 2009, vol. 11, no. 1.
 
15.
Judt T., Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008.
 
16.
Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012.
 
17.
Kelles-Krauz K., Pisma wybrane, t. I, Warszawa 1961.
 
18.
Koselleck R., Warstwy czasu: studia z metahistorii, Warszawa 2012.
 
19.
Kroński T., Faszyzm a tradycja europejska, Warszawa 2014.
 
20.
Lakoff G., Nie myśl o słoniu. Jak język kształtuje politykę, Warszawa 2011.
 
21.
Lawtoo N., (New) Fascism: Contagion, Community, Myth, Michigan State University Press, 2019.
 
22.
Łoś-Nowak T., Zmiana jako przedmiot badań w nauce o stosunkach miedzynarodowych, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2010, nr 11.
 
23.
Marks K., 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte, wstęp M. Beylin, Warszawa 2011.
 
24.
Nylén E.-J., Jokinen A., Combinatorial perspective on ideas, concepts, and policy change, «Environmental Politics» 2022, DOI: 10.1080/09644016.2022.2075154.
 
25.
Pałasz K., Przejście praw autorskich do domeny publicznej. Studium przypadku „Mein Kampf” autorstwa Adolfa Hitlera, Kraków 2018.
 
26.
Paxton R.O., Anatomia faszyzmu, Poznań 2005.
 
27.
Piekot T., Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii, Warszawa 2016.
 
28.
Renton D., Fascism: History and Theory, Londyn 2020.
 
29.
Riemen R., Walczyć z tą epoką. O faszyzmie i humanizmie, Kraków 2020.
 
30.
Riemen R., Wieczny powrót faszyzmu, Kraków 2014.
 
31.
Rothert A., Odporność i szok. Polityka r/ewolucji, Warszawa 2017.
 
32.
Shore M., Nowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2012.
 
33.
Skinner Q., Meaning and Understanding in the History of Ideas, «History and Theory» 1969, vol. 8, nr 1.
 
34.
Snyder T., O tyrani. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, Kraków 2017.
 
35.
Stanley J., Jak działa faszyzm. My kontra oni, Warszawa 2021.
 
36.
Szczegóła L., Polityka jako instytucjonalizacja idei, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Warszawa 2001.
 
37.
Ścigaj P., Zombie jako wyzwanie dla refleksji teoriopolitycznej i dydaktyki nauk politycznych, «Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica» 2020, nr 25.
 
38.
Taleb N.N., Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Warszawa 2017.
 
39.
Tismăneanu V., Diabeł w historii. Komunizm, faszyzm i inne lekcje wieku dwudziestego, Warszawa 2018.
 
40.
Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996.
 
41.
Traverso E., Nowe oblicza faszyzmu. Rozmowy z Régisem Meyranem, Warszawa 2020.
 
42.
Vitkine A., „Mein Kampf”: biografia książki, Warszawa 2013.
 
43.
Wordliczek Ł., Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej na przykładzie USA po II wojnie światowej, Kraków 2013.
 
44.
Zittoun P., Understanding Policy Change as a Discursive Problem, «Journal of Comparative Policy Analysis» 2009, Vol. 11, No. 1, DOI: 10.1080/13876980802648235.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top