PL EN RU
Od „suwerennej demokracji” do twardego autorytaryzmu – wzmacnianie roli ośrodka kremlowskiego w Federacji Rosyjskiej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie systemu politycznego FR ze szczególnym zaakcentowaniem roli ośrodka kremlowskiego. Uwypuklone zostały przede wszystkim te procesy polityczne, które doprowadziły do umocnienia się systemu autorytarnego w Rosji. Jednym z kluczowych aspektów poniższej analizy jest próba określenia, w jakim stopniu pozycja Prezydenta RF wpływa na pozycję innych podmiotów politycznych w Rosji oraz na kształtowanie się relacji pomiędzy poszczególnymi aktorami życia publicznego w RF. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy opisane procesy mogą wskazywać na ewolucję systemu rosyjskiego w stronę totalitaryzmu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (28)
1.
Antoszewski A., Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie pokomunistycznym. „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 16.
 
2.
Bagashka T., Presidentialism and the Development of Party Systems in Hybrid Regimes: Russia 2000–2003, „Europe-Asia Studies” 2012, vol. 64, nr 1.
 
3.
Bäcker R., Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011.
 
4.
Bieleń S., Powrót Rosji do gry wielkomocarstwowej, [w:] A. Stępień-Kuczyńska, S. Bieleń (red.), Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, Łódź–Warszawa–Toruń 2008.
 
5.
Dahrendorf R., Auf der Suche nach einer neuen Ordnung: Vorlesungen zur Politik der Freiheit im 21. Jahrhundert, Munchen 2003.
 
6.
Diamond L., Thinking about Hybrid Regimes, „Journal of Democracy” 2002, vol. 13, nr 2.
 
7.
Greene S.A., Moscow in Movement. Power and Opposition in Putin’s Russia, Stanford 2014.
 
8.
Hartmann J., Russland: Einführung in das politische System und Vergleich mit den postsowjetischen Staaten, Häftad 2012.
 
9.
Herpen M. Van, Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji, Gdańsk 2014.
 
10.
Holzer J., Balik S., Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej, Kraków–Nowy Sącz 2009.
 
11.
Laruelle M., Discussing Neoatrimonialism and Patronal Presidentialism in the Central Asian Context, „Demokratizatsiyja” 2012, vol. 20, nr 4, https://www.gwu.edu/~ieresgwu/.... pdf, 11.10.2015.
 
12.
Levitsky S., Way. L., Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War, New York: Cambridge University Press 2010.
 
13.
Linz J., Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienner Publishers, Boulder 2000.
 
14.
Lukin A., Russia’s New Authoritarianism and the Post-Soviet Political Ideal, „Post-Soviet Affairs” 2009, vol. 25, nr 1.
 
15.
Robertson G.B., The Politics of Protest in Hybrid Regimes: Managing Dissent in Post-Communist Russia, Cambrige 2010.
 
16.
Ross C., Gelman V. (eds.), The Politics of Subnational Authoritarianism in Russia, Farnham and Burlington 2010.
 
17.
 
18.
Sakwa R., The Crisis of Russian Democracy: The Dual State, Factionalism and the he Medvedev Succession, Cambridge 2011.
 
19.
Schedler A., The Menu of Manipulation, „Journal of Democracy” 2002, vol.13, nr 2.
 
20.
Shevtsova L., Putinism under Siege. Implosion, Entrophy or Revolution, „Journal of Democracy” 2012, vol. 23, nr 3.
 
21.
Słowikowski M., Rozważania nad naturą reżimu politycznego współczesnej Rosji, [w:] S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Refleksje o transformacji, Warszawa 2010.
 
22.
Sokół W., Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997.
 
23.
Zimmerman W., Ruling Russia: Authoritarianism from the Revolution to Putin, Princeton 2014.
 
24.
Гельман В., Россия не обречена быть авторитарным государством, http://v-kurse.ru/news/opinion..._ byt_avtoritarnym_gosudarstvom_935090/, 17.08.2015.
 
25.
Уткин А.И., Лукин П., Россия и Запад: общность или отчуждение?, Москва 1995.
 
26.
Холодковский К., К вопросу о политической системе современной России, http://www.politstudies.ru/ful..., 02.04.2014.
 
27.
Чадаев А., Путин. Его идеология, Москва 2006.
 
28.
Шестопал Е.Б., Авторитарный запрос на демократию, или почему в России не растут апельсины, http://www.politstudies.ru/N20..., 2.04.2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top